Hälsning

Församlingsfakulteten ger ut en tidning som heter Hälsning från Församlingsfakulteten (6 nr/år). Tidningen ger kontinuerlig information om arrangemang, kurs och utbildningar på FFG. Därtill finns artiklar av mer uppbygglig karaktär samt inblickar i verksamheten. Hälsning hem i brevlådan är bästa sättet att hålla sig informerad om aktuella händelser på FFG! Prenumeration är kostnadsfri och anmäls  här.

Läs senaste numret av hälsning här

Tidigare nummer finns att läsa nedan.

Hälsning nr 3 2019
Hälsning nr 2 2019
Hälsning nr 1 2019

2018

Hälsning nr 6 2018
Hälsning nr 5 2018
Hälsning nr 4 2018
Hälsning nr 3 2018
Hälsning nr 2 2018
Hälsning nr 1 2018

2017

Hälsning nr 6 2017
Hälsning nr 5 2017

Hälsning nr 4 2017
Hälsning nr 3 2017
Hälsning nr 2 2017
Hälsning nr 1 2017

2016                                                                                                                                                             

Hälsning nr 6 2016
Hälsning nr 5 2016
Hälsning nr 4 2016
Hälsning nr 3 2016
Hälsning nr 2 2016
Hälsning nr 1 2016

2015

Hälsning nr 6 2015
Hälsning nr 5 2015
Hälsning nr 4 2015
Hälsning nr 3 2015

Hälsning nr 2 2015

Hälsning nr 1 2015

2014

Hälsning nr 6 2014
Hälsning nr 5 2014
Hälsning nr 4 2014
Hälsning nr 3 2014
Hälsning nr 2 2014
Hälsning nr 1 2014

2013

Hälsning nr 6 2013
Hälsning nr 5 2013
Hälsning nr 4 2013
Hälsning nr 3 2013
Hälsning nr 2 2013
Hälsning nr 1 2013

2012

Hälsning nr 6 2012
Hälsning nr 5 2012
Hälsning nr 4 2012
Hälsning nr 3 2012
Hälsning nr 2 2012
Hälsning nr 1 2012

2011

Hälsning nr 6 2011
Hälsning nr 5 2011
Hälsning nr 4 2011
Hälsning nr 3 2011
Hälsning nr 2 2011
Hälsning nr 1 2011

2010

Hälsning nr 6 2010
Hälsning nr 5 2010
Hälsning nr 4 2010
Hälsning nr 3 2010
Hälsning nr 2 2010
Hälsning nr 1 2010

2009

Hälsning nr 6 2009
Hälsning nr 5 2009
Hälsning nr 4 2009
Hälsning nr 3 2009
Hälsning nr 2 2009
Hälsning nr 1 2009

2008

Hälsning nr 6 2008
Hälsning nr 5 2008
Hälsning nr 4 2008
Hälsning nr 3 2008
Hälsning nr 2 2008
Hälsning nr 1 2008

2007

Hälsning nr 6 2007
Hälsning nr 5 2007
Hälsning nr 4 2007
Hälsning nr 3 2007
Hälsning nr 2 2007
Hälsning nr 1 2007

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.