Resurser

Församlingsfakulteten har en vision om att vara en resurs för församlingar och enskilda. Det gäller:

  • Församlingsfakulteten som plats med ett kvalificerat teologiskt bibliotek och ett antal läsplatser (fritt att ansöka om), för att inte tala om plats för andakt, gemenskap, lunch, fika, etc.
  • Församlingsfakulteten som en teologisk resurs vad gäller bokutgivning. Se Församlingsfakultetens skriftserie.
  • Församlingsfakulteten som folkbildare genom vår småskriftserie.
  • Församlingsfakulteten som en teologisk resurs vad gäller ljudinspelningar från ett antal olika föreläsningar och arrangemang.
  • Församlingsfakultetens lärare som en resurs för föreläsningar, seminarier, kurser ute i församlingar, organisationer, skolor. Här finns en kort presentation av lärarnas specialområden och särskilda intresse som de gärna föreläser om – Föredragserbjudande.
  • Församlingsfakultetens lilla tidskrift Hälsning (prenumerationen gratis; 6 nr/år) med information om verksamheten, uppbyggliga artiklar, ledare, teologiska fördjupningsartiklar.

Varmt välkomna att använda dig av Församlingsfakultetens resurser!

Tack för ditt fortsatta ekonomiska stöd i att göra dessa resurser tillgängliga för alla intresserade!

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.