Torbjörn Johansson: “Simul som ett genomgående mönster i luthersk teologi”

27 mars, 2018