Sönd. före Pingst (Joh 16:23-33)

27 maj, 2019

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 16:23-33) för Söndagen före Pingst.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sönd. före Pingst (pdf)