Sexagesima (Joh 7:40-52)

19 februari, 2019

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 7:40-52) för Sexagesima.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Sexagesima 2019 (pdf)