Pingstdagen (Joh 14:15-21)

3 juni, 2019

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 14:15-21) för Pingstdagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Pingstdagen (pdf)