Midsommardagen (Matt 6:25-28)

18 juni, 2019

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Matt 6:25-28) för Midsommardagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Midsommardagen (pdf)