Magnus Persson: “Augsburgska bekännelsen – mitt i församlingsbyggandet?”

15 november, 2018