Knut Alfsvåg: “Den ukjente Gud som teologi- og religionskritikk. Hvis Gud ikke kan erkjennes, hvordan kan vi da vite at gudstro ikke bygger på sand?”

27 mars, 2018