Jan Bygstad: “Rättfärdiggörelsen i Gamla Testamentet”

27 mars, 2018