Heliga Trefaldighets dag (Matt 28:16-20)

12 juni, 2019

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Matt 28:16-20) för Heliga Trefaldighets dag

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Heliga Trefaldighets dag 2019 (pdf)