Daniel Johansson: “Förstod en romare vad Paulus talade om i Rom 4:25? Försoningen i den grekisk-romerska kulturen”

28 mars, 2018