Daniel Johansson: “Den urkristna uppfattningen om kejsaren i nya kläder: Ville de första kristna revolutionera romarriket?”

26 mars, 2018