Bönsöndagen (Luk 11:1-13)

20 maj, 2019

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 11:1-13) för Bönsöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Bönsöndagen 2019 (pdf)