5 sönd. i Fastan (Mark 12:1-9)

2 april, 2019

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Mark 12:1-9) för 5 sönd. i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

5 sönd. i Fastan 2019 (pdf)