4 sönd. i påsktiden (Joh 14:1-14)

8 maj, 2019

Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 14:1-14) för 4 sönd. i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

4 sönd. i påsktiden (pdf)