3 sönd. i påsktiden (Joh 10:11-16)

29 april, 2019

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 10:11-16) för 3 sönd. i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. i påsktiden (pdf)