2 sönd. i påsktiden (Joh 21:15-19)

25 april, 2019

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 21:15-19) för 2 sönd. i Påsktiden

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. i påsktiden (pdf)