1 sönd. i Fastan (Matt 16:21-23)

4 mars, 2019

Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 16:21-23) för 1 sönd. i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

1 sönd. i Fastan 2019 (pdf)