Jonas Lidén

ltliden@hotmail.comjonasliden

Jonas Lidén (f. 1965) arbetade under ett årtionde som officer. Han blev 2000 fil. mag. och gymnasielärare vid Göteborgs universitet samt 2006 teol. kand. Jonas har undervisat vid Församlingsfakulteten i religionshistoria, religionssociologi och pedagogik sedan 2000. Under samma tid har han verkat som gymnasielärare i bland annat samhällskunskap, historia, religion och latin.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.