Lördagsundervisning

Församlingsfakulteten inbjuder till kurs i troslära och bibelkunskap,även kallad ”lördagsundervisningen” (föreläsningar á 2 timmar några lördagar/termin).

Vårterminens tema är Guds närvaro (Gud är nära, del II). Vi följer ordningen i en nyutkommen bok av den finske teologen Leif Eriksson. Undervisningen är fristående men för den som önskar finns möjlighet att köpa boken och läsa vidare på egen hand. Genom att följa bokens goda disposition ges en helhetsbild av den kristna tron. Välkommen till viktiga lördagar!

Gamla och nya deltagare välkomna, ingen kursavgift. Kl. 10.00-12.30 i föreläsningssalen i nya huset, kaffe i pausen till självkostnadspris. Med reservation för ändringar. Dessa meddelas till dem som anmält sig till kursen. Kursanmälan sker i samband med föreläsningen den 25 januari.

Kommande Event

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.