Gå den bibelskola som passar dig!

Gå den bibelskola som passar dig!

2 maj, 2019

Välj mellan SOMMARBIBELSKOLA 1-3 augusti, BIBELSKOLA FÖR UNGA 8-10 augusti, KVÄLLSBIBELSKOLA hösten 2019 och FILIPPUSPROGRAMMET (1 år “bibelskola” med högskolepoäng).

Se informationen nedan:

SOMMARBIBELSKOLA 1–3 AUGUSTI 2019

Tema: En god förvaltare i en ond tid

Återigen erbjuds under tre intensiva dagar i augusti en sommarbibelskola på FFG, med tema Förvaltare. Hur är det möjligt att vara en förvaltare av Guds gåvor – hälsa, krafter, tid, pengar, medmänniskor, stad, land, miljö, osv – med uthållighet när uppgivenheten tilltar? I trohet när otack är världens lön? Och hur ska man se på förvaltandet av skapelsen när ”jorden ska nötas ut som en klädnad” (Jes 51:6)? Dessa och liknande frågor tas upp på årets sommarbibelskola, där Jan-Erik Appell åter är kaplan och leder bibelstudier, och där fakultetens lärare undervisar. Varmt välkommen! Info: https://www.ffg.se/sommarbibelskola/

Lunch på egen hand, med möjlighet att använda fakultetens caféutrymmen. Begränsat antal platser. I kursavgiften 200 kr ingår fika. Anmälan senast 20 juni till expeditionen, tfn: 031-778 35 40, mail: info@ffg.se

BIBELSKOLA FÖR UNGA

När? 8-10 augusti 2019
Var? Församlingsfakulteten i Göteborg
Hur? Pröva på bibelvetenskap, troslära och kyrkohistoria
Vem? Unga 16-25 år
Vad? Undervisning under tre förmiddagspass

  • ”Den har jag ju hört förut!” – om de ofta missade poängerna i Jesus liknelser. Bibelkunskap med Daniel Johansson, som undervisar i Nya testamentet på FFG.
  • ”Är det verkligen så noga?” – om de stora konsekvenserna av att Gud blev människa. Troslära med Henrik Andersson, ungdomssekreterare i Kyrkliga förbundet.
  • ”Kristendomen är så annorlunda!” – om kristendomens framväxt och betydelse i världen långt utanför kyrkans väggar. Kyrkohistoria med Rune Imberg, som undervisar i kyrkohistoria på FFG.

På eftermiddagarna blir det gemenskapsfrämjande och spännande aktiviteter i sommarstaden Göteborg!

Kursansvarig? Henrik Andersson, som är ungdomssekreterare i Kyrkliga förbundet
Kostnader? Bibelskolan är gratis, men kostnader tillkommer för måltider (självkostnadspris) och aktiviteter (bl.a. Lisebergsbesök).
Praktiskt?Anmäl dig senast 27 juni till Församlingsfakulteten, 031-778 35 40, info@ffg.se, ange ”bibelskola för unga” och ev. behov av övernattning, allergier, etc.
Info? https://www.ffg.se/evenemang/bibelskola-for-unga/  

KVÄLLSBIBELSKOLA HÖSTEN 2019

Tema: Bild och verklighet – om Gud, bilder av Gud och den Gud som uppenbarat sig

Under våren belystes frågan om vad en människa är ur ett bibliskt perspektiv. Några ytterligare aspekter kommer att ges under höstens öppna fakultetsföreläsningar. Men fokus flyttas under höstens kvällsbibelskola från det mänskliga till det gudomliga. Risken med att tala om människan och utgå från hennes frågor, tankar och behov är att Gud reduceras till ett medel för människans intressen. Gud är Gud, alldeles oavsett om han skulle passa oss och motsvara våra önskningar. Ibland gör vi oss bilder och föreställningar av Gud som är närmast våra egna förhoppningar om Gud, utan förankring i verkligheten, i vem Gud faktiskt är. Vem är Gud? Hur är Gud? Vad kan vi veta om Gud? Och vad vill Gud att vi ska veta om honom? Gud har inte utelämnat oss åt spekulationer, eller åt förhoppningar, utan har uppenbarat sig. Han har gjort sig känd genom profeter och apostlar, på ett fullödigt sätt uppenbarat sig i Jesus Kristus, och ger genom sin Ande kyrkan ljus till att förstå och förmedla den uppenbarade sanningen om Gud och hans heliga vilja. Kvällsbibelskolan tar upp frågor som rör gudsbilden i Gamla och Nya testamentet, Treenigheten, den kände och den okände Guden, om huruvida Guds kärlek är förenlig med Guds vrede, om man kan kalla personerna i gudomen för han, hon eller hen. Samt mycket mer! Välkommen till en ny termin med kvällsbibelskolan! Anmäl dig snarast för att säkert få plats!

Tid: måndagar kl. 18:00–20:30 med början i september 2019
Kostnad: 200 kr vilket inkluderar kaffe och smörgås. Därutöver välkomnas både små och stora gåvor!
Anmälan: senast 20 augusti till FFG:s expedition: info@ffg.se, 031-778 35 40
Medverkan: Jakob Appell, Fredrik Brosché, Rune Imberg, Timo Laato, Daniel Johansson, Torbjörn Johansson och Mats Eskhult.
Kursplan: kommer inom kort på hemsidan och delas ut vid kursstart till dem som anmält sig.

FILIPPUSPROGRAMMET – som avancerad bibelskola med högskolepoäng!

För den som är intresserad av kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron finns FFG:s ettåriga heltidsutbildning, Filippusprogrammet, som närmast fungerar som en avancerad bibelskola. Undervisningen sker med examination och ger möjlighet till 60 (norska) högskolepoäng och tillgång till studiemedel från CSN, genom vårt samarbete med Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Ramen för programmet är praktiskt och pastoralt orienterad, med dagliga andakter, mentorer, gemenskap, tillgång till själavårdare och med möjlighet till handledning i församling. Programmets grundstruktur utgörs av första året på den treåriga utbildningen Bachelor i Teologi & Mission. Filippusprogrammet kan läsas på halvfart utsträckt över två års tid.

Ansökningstiden till Filippusprogrammet och programmet Bachelor i Teologi & Mission gick ut 31 mars, men i mån av plats kan sökande antas. Ansök snarast via hemsidan: https://www.ffg.se/ansokan

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.