Temadag “Ledd för att leda”

Datum/Tid
Datum: 2019-11-15
09:30 - 17:15


Ledd för att leda

Temadag på FFG fredagen den 15 november 2019

Bibeln har många sätt att uttrycka ett andligt ledarskap, både när det gäller ämbeten och funktioner. Där finns också personer som blir kallade att leda Guds folk, som Mose i Gamla testamentet och Petrus i Nya testamentet. Med personerna kommer exempel på både lyckat, och mindre lyckat, ledarskap och vilka särskilda frestelser och prövningar som drabbar just dem som kallats att leda. Jesus knöt an till profetian och sa att fåren skingras när herden slås, herden som står i en utsatt position och med ett stort ansvar. Ledarskap har en yttre sida som kan övas upp, men också en inre sida, där Han som har kallat är trofast (1 Tess 5:24) och fostrar fram de ledare han sänder, ofta genom svåra prövningar. På denna temadag fördjupas både ledarskapets inre och yttre sida – till nytta både för dem som står i kyrklig ledartjänst och för dem som hör till “flocken”. Välkommen!

Anmälan till expeditionen senast 5 november. I anmälningsavgiften 200 kr ingår kaffe/fika för temadagen. Passa på att stanna över helgen och fakultetens dag på lördagen!

Program

9.30 Laudes i kapellet

10.00 Jonas Lidén: ledarskap för alla – från ärkebiskopar till storasyskon!

11.00 Kaffe

11.30 Fredrik Brosché: ”Jag ska slå herden och fåren ska skingras” – om frestelser, anfäktelser och prövningar för den som är kallad att leda

12.30 Lunch på egen hand

14.00 Rune Imberg: Ledarskap och team-bygge: Luther och Rosenius som exempel

15.00 Kaffe

15.30 Agne Nordlander: Andligt ledarskap i medgång och motgång – reflektioner från både Sverige och Etiopien

16.30 Panelsamtal med möjlighet till instick från deltagarna

17.00 Avslutning

Kategorier

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.