Kvällsföreläsning med Andreas Johansson från Israelmissionen

Datum/Tid
Datum: 2019-01-31
18:00 - 19:30


Andreas Johansson, tidigare missionär i Israel genom Norska Israelmissionen och numera verksam i Norden som bl.a. inspiratör för Källans arbete med Israelmission, kommer till FFG torsdagen den 31 januari kl. 18.00-19.30 för en kvällsföreläsning i två delar:

  • Kan Jesus från Nasaret vara den sanne Messias? (en vanlig judisk invändning är att Messias ska komma med fred (Jes 9:7) medan, inte minst, Jerusalem haft mycket lite fred de senaste 2000 åren)
  • Skulle Messias vara kung eller skulle han lida? 

Redan kl. 15 finns det möjlighet att möta Andreas, då hans uppsats om Rabbi Shteinman och hans testamente ventileras i fakultetens exegetiska seminarium.

Ingen avgift, ingen anmälan, kaffe serveras, möjlighet till frågor och samtal. Välkommen!

Kategorier

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.