Examenshögtid för STM-studenter

Datum/Tid
Datum: 2019-02-24
14:30 - 17:00


De första studenterna på vår STM-kurs, Master of Sacred Theology, börjar nu bli klara. Vi kommer därför att ha en examenshögtid, graduation ceremony, för de studenter som avlägger examen söndagen den 24 februari. Alla intresserade är välkomna att delta i firandet av dem!

Program

14.30 Short service (andakt på engelska), ledd av FFG:s kaplan, Jakob Appell

15.15 Graduation ceremony (på engelska) ledd av Dr. Masaki och Dr. Nordling, med tal av Dr. Masaki och Dr. Imberg samt medverkan av lärare från FFG och styrelseledamöter i stiftelsen PIBUS

ca 16.00 Reception / mingel

Allt intresserade är välkomna! Föranmälan är inte nödvändig men önskvärd med tanke på planering och inköp.

Kategorier

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.