Bibelkonferens

Internationell bibelkonferens 22-23 februari 2019

Bibeln, samtiden och människan

Bibelkonferensen 2019 adresserar kontroversfrågor där Bibelns undervisning och vår egen samtids ideal ofta tycks hamna i konflikt: hämndtanken, slaveriet, sexualiteten, kvinnligt och manligt. Men samma frågor är också områden där Bibelns undervisning många gånger utmanade sin egen samtid.

Program

Fredag 22 februari på Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3

13.30-14.30: Ancient Slavery vs. Modern Slavery, Dr. John Nordling, professor i exegetisk teologi, Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA

Kaffe

15.00-16.00: Biblical Slavery as a Paradigm for Christian Vocation, John Nordling

16.15-17.15: Homosexualitet i Nya testamentet och i antiken, Dr. Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet, Församlingsfakulteten

Lördag 23 februari på Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3

9.30-10.30: Våld- och hämndtexter i Gamla testamentet, Carsten Vang, lektor i Gamla testamentet vid Menighedsfakultetet, Aarhus

Kaffe

11.00-12.00 Hustru och man i Efesierbrevet 5: Två olika synsätt, Maja Håkansson, MA.

Lunch på egen hand

13.30-14.30: Den sexuella nyorienteringen i Nya testamentet, Dr. Rune Imberg, lektor i kyrkohistoria, Församlingsfakulteten

Kaffe

15.00-16.00: Ingen bibelsyn utan en människosyn, Dr. Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi, Församlingsfakulteten

16.15-17.15 Förkunnarens mardröm: Att uppmana och förmana förgäves, Dr. Timo Laato, lektor i Nya testamentet, Församlingsfakulteten

Medverkande:

  • John Nordling, professor vid Concordia Theological Seminary i Fort Wayne, USA, tidigare också lärare på Baylor University. Nordling har skrivit sin doktorsavhandling i klassisk filologi med ämnet, Indirect Discourse and Rhetorical Strategies in Caesar’s Bellum Gallicum and Bellum Civile (1991), och har efterhand övergått till nytestamentlig exegetik. Nordling har specialstuderat frågan om slaveriet i Bibeln och bl.a. skrivit en mycket uppskattad och omfattande kommentar till Filemonbrevet. Nu skriver han en kommentar till Filipperbrevet (Concordia Commentary).
  • Carsten Vang, lektor på Menighedsfakultetet i Århus, bibelforskare inom gammaltestamentlig exegetik. Vang har särskilt ägnat sig åt biblisk arkeologi och föreläser över olika ämnen i biblisk teologi.
  • Maja Håkansson, tidigare student på FFG, fortsatte sina studier på Gordon Conwell Theological Seminary i Boston där hon bl.a. fördjupade sig i frågan om relationen mellan man och kvinna i Nya testamentet.
  • Rune Imberg, lektor i kyrkohistoria på FFG
  • Daniel Johansson, lektor i Nya testamentet på FFG
  • Torbjörn Johansson, rektor på FFG
  • Timo Laato, lektor i Nya testamentet på FFG

Praktiskt

Konferensen äger rum i Församlingsfakultetens nya hus på Ekmansgatan 3 i Göteborg. Vi tar inte ut någon deltagaravgift (ingen anmälan) för bibeldagarna, men det ges möjlighet till kollekt för den som vill stödja vårt arbete med en gåva. Kaffe serveras till självkostnadspris, lunch ordnar var och en för sig.

Stöd vår satsning med en gåva redan idag till bankgiro 622-5387 eller via SWISH 123 100 84 57

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.