Studiemiljö och andaktsliv

Att studera teologi handlar för många om att brottas – med sig själv, Gud, Bibeln, frågorna, tron. Församlingsfakulteten erbjuder en miljö som ger studenten trygghet att reflektera, värdera, ifrågasätta. Det handlar om att förstå – att nå fram till insikt, tro, DSC_0094.redvisshet, övertygelse. Församlingsfakulteten erbjuder teologiska studier där Gud är utgångspunkten och Kristus centrum. Ett regelbundet bön- och andaktsliv ger studenten andrum till att låta studiet smälta samman med tron. Och det handlar om att ge vidare till världen – med den förmåga, frimodighet och omsorg Gud ger. Församlingsfakulteten ser teologistudiet som en förberedelse för det fortsatta livet som kristen i kyrkan och i världen.

Miljön på den lilla institutionen Församlingsfakulteten ger möjligheter till samtal, gemenskap, tillgängliga lärare, mentorsrelationer, själavård, ett regelbundet böneliv. Det är vår förhoppning att miljön därför skapar förutsättningar för växt från Gud.

I Församlingsfakultetens kapell hålls dagligen middagsbön (kl. 12.05).

Församlingsfakulteten tillhandahåller också ett tjugotal läsplatser som är fritt för var och en att ansöka om.

Några gemensamma trivselregler återfinns i följande dokument.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.