Profil och historik

DSC_0101.redDen kristna bekännelsen till Jesus Kristus som Herre är utgångspunkt för undervisning och forskning på FFG. Vi eftersträvar inte en ”neutral” utgångspunkt för teologiskt arbete. Däremot är vi noga med att hålla en hög vetenskaplig och akademisk nivå. Vetenskaplig saklighet och medvetet trosperspektiv är inte varandras motsatser. Tvärtom. God vetenskap redovisar sina utgångspunkter. Utgångspunkten på FFG bygger på Bibeln, den heliga Skrift, såsom den är förstådd och utlagd i den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Med en tydlig och redovisad identitet eftersträvar FFG öppenhet. Alla är välkomna att delta i undervisning och kurser, oavsett tro och bekännelse. Personlig integritet respekteras, samtidigt som FFG lägger vikt vid studentens personliga utveckling och formande för kristen tjänst. Den dagliga gemenskapen, det regelbundna andaktslivet och mentorsprogrammet bidrar till att alla kan utvecklas i sin takt och att kunskaperna kan integreras.

Med vårt fokus på kristen tjänst – oavlönad såväl som avlönad – är det naturligt att missionsperspektivet sätter sin prägel på verksamheten. Den kristna bekännelsen är inte bara utbildningens utgångspunkt utan också dess mål.

Historik

Församlingsfakultetens arbete drivs av Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse, en stiftelse som började sin verksamhet i början av 1920-talet, då prosten Béen samlade in medel för att främja utbildning av präster. Tillgångarna lämnades år 1924 över till Kyrkliga Förbundet som snart började med utbildningsverksamhet i form av Göteborgs Enskilda gymnasium för blivande präster. Gymnasiet är idag ett allmänt gymnasium med kristen profil, L M Engströms gymnasium.

1993 startades Församlingsfakulteten med kompletterande undervisning för universitetsstudenter och andra intresserade. År 2000 antogs de första studenterna till FFG:s heltidsutbildning Teologisk utbildning för kyrka och samhälle.

Stiftelsens portalparagraf

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.