Utbildningsplaner

Teologisk utbildning för kyrka och samhälle (pdf-filer):

Filippusprogrammet (1 år, examen jämförbar med Certificate of Theology)

2-årig diakonal inriktning (Utbildningen erbjuds inte förnärvarande)

Teologisk utbildning (3 år, examen jämförbar med Bachelor of Theology)

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.