Teologiska utbildningen (3 år)

Teologiska utbildningen

3 år, examen motsvarande Bachelor of Theology

Den treåriga utbildningen (TU) är en tvåårig påbyggnad på det ettåriga Filippusprogrammet och rustar både för kyrklig tjänst och för teologiska studier på högre nivå. Student väljer ett av följande fördjupningsområden:

  • Exegetisk teologi
  • Systematisk teologi
  • Kyrko- & Missionsvetenskap

Av kursplanerna framgår vilka olika fortsättningskurser som kan ingå i de tre fördjupningsområdena.

Ackreditering & Fortsatta studiemöjligheter

utbildning.lodFullgjord utbildning på Teologiska utbildningen ger en examen som är bedömd av European Evangelical Accrediting Association som fullt jämförbar med Bachelor of Theology. Examen ger möjlighet till fortsatta teologiska studier vid ca 400 lärosäten i världen. Det är också möjligt att bli antagen på det masterprogram som FFG ger i samarbete med Concordia Theological Seminary i USA (intensivkurser utspridda över tid). Programmet leder till en fullt ackrediterad examen i konfessionell luthersk teologi: Master of Sacred Theology

Profil

Den kristna bekännelsen till Jesus Kristus som Herre är utgångspunkt för undervisning och forskning på FFG. Vi eftersträvar inte en ”neutral” utgångspunkt för teologiskt arbete. Däremot är vi noga med att hålla en hög vetenskaplig och akademisk nivå. Vetenskaplig saklighet och medvetet trosperspektiv är inte varandras motsatser. Tvärtom. God vetenskap redovisar sina utgångspunkter. Utgångspunkten på FFG bygger på Bibeln, den heliga Skrift, såsom den är förstådd och utlagd i den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Med en tydlig och redovisad identitet eftersträvar FFG öppenhet. Alla är välkomna att delta i undervisning och kurser, oavsett tro och bekännelse. Personlig integritet respekteras, samtidigt som FFG lägger vikt vid studentens personliga utveckling och formande för kristen tjänst. Den dagliga gemenskapen, det regelbundna andaktslivet och mentorsprogrammet bidrar till att alla kan utvecklas i sin takt och att kunskaperna kan integreras.

Med vårt fokus på kristen tjänst – oavlönad såväl som avlönad – är det naturligt att missionsperspektivet sätter sin prägel på verksamheten. Den kristna bekännelsen är inte bara utbildningens utgångspunkt utan också dess mål.

Ansökan

Ansökan sker senast 15 maj genom att man fyller i och skickar in ansökningsblankett som finns här. Efter att FFG behandlat ansökan meddelas i god tid om när terminen startar och vad studenten behöver veta inför skolstarten.

Välkommen!

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.