Filippusprogrammet (1 år)

Filippusprogrammet

Aposteln Filippus som glasmålning i St. Aidan’s Cathedral, Enniscorthy

Kom och se! Vi känner igen Filippus inbjudan till Natanael att följa med i skaran av lärjungar som följde Jesus. På Församlingsfakulteten (FFG) har vi glädjen att bjuda in alla intresserade till en ettårig utbildning som kallas Filippusprogrammet. För dig som har möjlighet att avsätta ett år för kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron lyder vår inbjudan: Kom och se!

Studietakt & Studieinnehåll

Studierna omgärdas av dagliga middagsböner och inom ramen för Filippusprogrammet utökade möjligheter till bön, stillhet, lovsång, bikt och samtal. Varje student tilldelas en mentor, vilket kan kompletteras med tillgång till själavårdare. I kurserna ingår praktiska övningar, men genom vårt kontaktnät finns också möjlighet till aktiv handledning i församling och delaktighet i gudstjänstliv. Några temahelger per år aktualiserar viktiga praktiska perspektiv, t ex pedagogik och ledarskap, som på ett särskilt sätt rustar för tjänst. Dessa temahelger är öppna för allmänheten.

Det är möjligt att läsa utbildningen på både hel- och halvfart. Kursutbudet är brett men har anpassats för att ligga när den vardag som möter i kyrka och samhälle. Följande kurser erbjuds under året för halvfarts- resp. helfartsstuderande:

För samtliga studerande Endast för studerande på helfart
Gamla Testamentet: överblick över Gamla testamentets innehåll men tränger samtidigt in i frågeställningarna om betydelse och relevans idag. Johannes Hellberg ansvarig lärare. Nya Testamentet: överblick över Nya testamentets innehåll men tränger samtidigt på djupet i Markusevangeliet för att introducera flera centrala nytestamentliga perspektiv. Timo Laato ansvarig lärare.
Troslära: centrala teman i den kristna tron fördjupas, bl.a. frågan om vem Jesus är, hur treenigheten kan förstås och vilken syn på människan som kristen tro ger. Daniel Johansson ansvarig lärare. Världens religioner: överblicken över världens religioner ger samtidigt verktyg till att möta – och bemöta – människor i vårt land som representerar en mångfald av religioner. Jonas Lidén ansvarig lärare.
Mission & Diakoni: den bibliska grunden för mission och diakoni tas upp och utvecklas i frågeställningar som rör missionens strategier och utmaningar, diakonins teologi och arbete idag. Kyrkohistoria: kursen ger överblick över den världsvida och den svenska kyrkans historia och tillämpar religionssociologiska perspektiv för att dra lärdomar och se på faktorer som bidrar till att kyrkan växer. Rune Imberg ansvarig lärare.
Själavård & Spiritualitet: kursen aktualiserar själavårdens relation till teologi och psykologi, ger inblickar i äldre luthersk själavård (”nådens ordning”) och ser på några vanliga själavårdsproblem idag och hur en samtalsmetodik kan se ut. Perspektiv på spiritualitet och kristen gemenskap finns med. Fredrik Brosché ansvarig lärare. Apologetik & Etik: den samtida kulturen blir belyst ur kristen synvinkel i syfte att skapa utrymme för dialog och debatt mellan kristen trossynpunkt och andra värderingar. Torbjörn Johansson ansvarig lärare.

Utförlig kursbeskrivning finns här.

Ackreditering & Fortsatta studiemöjligheter

utbildning.lodFullgjord utbildning på Filippusprogrammet ger en examen som är bedömd av European Evangelical Accrediting Association som fullt jämförbar med Certificate of Theology. Examen ger möjlighet till fortsatta teologiska studier vid ca 400 lärosäten i världen. Det är möjligt att inom ramen för studier på FFG gå vidare med en tvåårig påbyggnad, vilket leder till en examen jämförbar med Bachelor of Theology. Därefter är det möjligt att bli antagen på det masterprogram som FFG ger i samarbete med Concordia Theological Seminary i USA (intensivkurser utspridda över tid). Programmet leder till en fullt ackrediterad examen i konfessionell luthersk teologi: Master of Sacred Theology

Möjlig progression inom ramen för studier på FFG:

Filippusprogrammet (1 år)
Teologisk Utbildning (+2 år)
Master of Sacred Theology (~+3 år, deltid)

Ekonomi & Boende

Att studera på FFG är helt kostnadsfritt. I nuläget har FFG inte möjlighet att förmedla studiemedel via CSN men erbjuder alla som studerar stipendier som motsvarar studiebidraget från CSN. För studentboende hänvisas till Markusgården, ett kristet studentboende i centrala Göteborg som FFG har nära samarbete med. Behöver du ytterligare hjälp i fråga om ekonomi och boende, klicka här!

Profil

Den kristna bekännelsen till Jesus Kristus som Herre är utgångspunkt för undervisning och forskning på FFG. Vi eftersträvar inte en ”neutral” utgångspunkt för teologiskt arbete. Däremot är vi noga med att hålla en hög vetenskaplig och akademisk nivå. Vetenskaplig saklighet och medvetet trosperspektiv är inte varandras motsatser. Tvärtom. God vetenskap redovisar sina utgångspunkter. Utgångspunkten på FFG bygger på Bibeln, den heliga Skrift, såsom den är förstådd och utlagd i den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Med en tydlig och redovisad identitet eftersträvar FFG öppenhet. Alla är välkomna att delta i undervisning och kurser, oavsett tro och bekännelse. Personlig integritet respekteras, samtidigt som FFG lägger vikt vid studentens personliga utveckling och formande för kristen tjänst. Den dagliga gemenskapen, det regelbundna andaktslivet och mentorsprogrammet bidrar till att alla kan utvecklas i sin takt och att kunskaperna kan integreras.

Med vårt fokus på kristen tjänst – oavlönad såväl som avlönad – är det naturligt att missionsperspektivet sätter sin prägel på verksamheten. Den kristna bekännelsen är inte bara utbildningens utgångspunkt utan också dess mål.

Ansökan

Ansökan sker senast 15 maj genom att man fyller i och skickar in ansökningsblankett som finns här. Efter att FFG behandlat ansökan meddelas i god tid om när terminen startar och vad studenten behöver veta inför skolstarten.

Folder för programmet

Välkommen!

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.