Filippusprogrammet (1 år)

Filippusprogrammet

Aposteln Filippus som glasmålning i St. Aidan’s Cathedral, Enniscorthy

Kom och se! Vi känner igen Filippus inbjudan till Natanael att följa med i skaran av lärjungar som följde Jesus. På FFG har vi glädjen att bjuda in alla intresserade till en ettårig utbildning som kallas Filippusprogrammet. För dig som har möjlighet att avsätta ett år för kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron lyder vår inbjudan: Kom och se!

Studietakt & Studieinnehåll

Studierna omgärdas av dagliga middagsböner och inom ramen för Filippusprogrammet utökade möjligheter till bön, stillhet, lovsång, bikt och samtal. Varje student tilldelas en mentor, vilket kan kompletteras med tillgång till själavårdare. I kurserna ingår praktiska övningar, men genom vårt kontaktnät finns också möjlighet till aktiv handledning i församling och delaktighet i gudstjänstliv. Det är möjligt att läsa utbildningen på både hel- och halvfart. Kursutbudet är brett men har anpassats för att ligga när den vardag som möter i kyrka och samhälle. För blivande religionslärare erbjuds en särskild inriktning på religionsvetenskap och livsåskådning. Kurserna under första året ser ut enligt följande:

  • Introduktion till Bibeln 10 stp
  • Examen philosophicum 10 stp ELLER Introduktion till Missionsvetenskap 10 stp
  • Kyrkohistoria och konfessionskunskap 10 stp
  • Kristen tro, etik och livsåskådning 10 stp
  • Världsreligionerna 10 stp
  • Bibelämne 10 stp ELLER Livssyn och RLE-didaktik 10 stp (för religionspedagoger)

Ackreditering & Fortsatta studiemöjligheter

Filippusprogrammet är en del av samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Højskole, Oslo (FIH) vilket innebär att:

  • Student på Filippusprogrammet skrivs in som distansstuderande vid Fjellhaug.
  • Studenterna följer de kursplaner som används på Fjellhaug. FIH utför all examination.
  • Som erkänd teologisk högskola i Norge utfärdar Fjellhaug ackrediterade högskolepoäng och efter avslutade 3-åriga studier en högskoleexamen (bachelor).
  • Fjellhaugs egen information om ettåriga utbildningen: Årsstudium Nettstudier

Fullödig information om samarbetet beräknas finnas på hemsidan 15 juni 2018. Vi hänvisar också till introduktionen till samarbetet som finns här.

Möjlig studieprogression:

Filippusprogrammetj(1jår)jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Bachelor i Teologi & Mission (+2 år)
Master of Sacred Theology (~+3 år, deltid)

Ekonomi & Boende

Att studera på FFG är helt kostnadsfritt. För studentboende hänvisas till Markusgården, ett kristet studentboende i centrala Göteborg som FFG har nära samarbete med. Behöver du ytterligare hjälp i fråga om ekonomi och boende, klicka här!

Profil

Den kristna bekännelsen till Jesus Kristus som Herre är utgångspunkt för undervisning och forskning på FFG. Vi eftersträvar inte en ”neutral” utgångspunkt för teologiskt arbete. Däremot är vi noga med att hålla en hög vetenskaplig och akademisk nivå. Vetenskaplig saklighet och medvetet trosperspektiv är inte varandras motsatser. Tvärtom. God vetenskap redovisar sina utgångspunkter. Utgångspunkten på FFG bygger på Bibeln, den heliga Skrift, såsom den är förstådd och utlagd i den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Med en tydlig och redovisad identitet eftersträvar FFG öppenhet. Alla är välkomna att delta i undervisning och kurser, oavsett tro och bekännelse. Personlig integritet respekteras, samtidigt som FFG lägger vikt vid studentens personliga utveckling och formande för kristen tjänst. Den dagliga gemenskapen, det regelbundna andaktslivet och mentorsprogrammet bidrar till att alla kan utvecklas i sin takt och att kunskaperna kan integreras.

Med vårt fokus på kristen tjänst – oavlönad såväl som avlönad – är det naturligt att missionsperspektivet sätter sin prägel på verksamheten. Den kristna bekännelsen är inte bara utbildningens utgångspunkt utan också dess mål.

Ansökan

Information om ansökan kommer inom kort.

 

Välkommen!

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.