Filippusprogrammet (1 år)

Filippusprogrammet

Aposteln Filippus som glasmålning i St. Aidan’s Cathedral, Enniscorthy

Kom och se! Vi känner igen Filippus inbjudan till Natanael att följa med i skaran av lärjungar som följde Jesus. Inom ramen för samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo (FIH) kan man på FFG läsa Filippusprogrammet, som utgör ramen åt den formella utbildning som FiH erbjuder (Årsstudium Nettstudier). Filippusprogrammet som program riktar sig till den breda skaran av människor som är intresserade av kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron. Ramen för programmet är praktiskt och pastoralt orienterat, med dagliga tideböner, mentorer, tillgång till själavårdare och med möjlighet till handledning i församling.

Kursutbudet i Fjellhaugs utbildning är brett och syftar till att ge redskap för det liv som möter i kyrka och samhälle. För blivande religionslärare erbjuds en särskild inriktning mot religionsvetenskap och livsåskådning:

  • Introduktion till Bibeln 10 stp
  • Examen philosophicum 10 stp ELLER Introduktion till Missionsvetenskap 10 stp
  • Kyrkohistoria och konfessionskunskap 10 stp
  • Kristen tro, etik och livsåskådning 10 stp
  • Världsreligionerna 10 stp
  • Bibelämne 10 stp ELLER Livssyn och RLE-didaktik 10 stp (för religionspedagoger)

Ackreditering & Fortsatta studiemöjligheter

Filippusprogrammet är en del av samarbetet med FiH vilket innebär att:

  • Student på Filippusprogrammet skrivs in som distansstuderande vid Fjellhaug.
  • Studenterna följer de kursplaner som används på Fjellhaug. FIH utför all examination.
  • Som erkänd teologisk högskola i Norge utfärdar Fjellhaug ackrediterade högskolepoäng och efter avslutade 3-åriga studier en högskoleexamen (bachelor).
  • Fjellhaugs egen information om ettåriga utbildningen: Årsstudium Nettstudier

Se introduktionen till samarbetet som finns här.

Möjlig studieprogression:

Filippusprogrammetj(1jår)jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Bachelor i Teologi & Mission (+2 år)
Master of Sacred Theology (~+3 år, deltid)

Ekonomi & Boende

Att studera på FFG är helt kostnadsfritt. För studentboende hänvisas till Markusgården, ett kristet studentboende i centrala Göteborg som FFG har nära samarbete med. Behöver du ytterligare hjälp i fråga om ekonomi och boende, klicka här!

Profil

Den kristna bekännelsen till Jesus Kristus som Herre är utgångspunkt för undervisning och forskning på FFG. Vi eftersträvar inte en ”neutral” utgångspunkt för teologiskt arbete. Däremot är vi noga med att hålla en hög vetenskaplig och akademisk nivå. Vetenskaplig saklighet och medvetet trosperspektiv är inte varandras motsatser. Tvärtom. God vetenskap redovisar sina utgångspunkter. Utgångspunkten på FFG bygger på Bibeln, den heliga Skrift, såsom den är förstådd och utlagd i den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Med en tydlig och redovisad identitet eftersträvar FFG öppenhet. Alla är välkomna att delta i undervisning och kurser, oavsett tro och bekännelse. Personlig integritet respekteras, samtidigt som FFG lägger vikt vid studentens personliga utveckling och formande för kristen tjänst. Den dagliga gemenskapen, det regelbundna andaktslivet och mentorsprogrammet bidrar till att alla kan utvecklas i sin takt och att kunskaperna kan integreras.

Med vårt fokus på kristen tjänst – oavlönad såväl som avlönad – är det naturligt att missionsperspektivet sätter sin prägel på verksamheten. Den kristna bekännelsen är inte bara utbildningens utgångspunkt utan också dess mål.

Ansökan

Information om ansökan kommer inom kort. Kontakta oss redan nu för vägledning eller intresseanmälan.

Välkommen!

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.