Bachelor i Teologi & Mission (3 år)

utbildning.lod

Inom ramen för samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo (FIH) kan man efter det inledande ettåriga Filippusprogrammet fortsätta med ett tvåårigt teologiskt studium på FFG med möjlighet att välja en renodlat akademisk fördjupning eller en pastoralteologisk fördjupning (särskild antagning) som erbjuds som tillägg på FFG och som syftar till att förbereda för prästtjänst, eller liknande. Utifrån utbudet på Fjellhaugs utbildning ser det gemensamma kursutbudet ut enligt följande:

  • Systematisk teologi 10 stp
  • Examen facultatum 10 stp
  • Gamla testamentet 10 stp
  • Nya testamentet 20 stp
  • Nytestamentlig grekiska 20 stp
  • Missionsvetenskap 20 stp
  • Valbara fördjupningsämnen 30 stp

Efter fullgjorda studier ges en norsk högskoleexamen (bachelor i teologi och mission), som kan användas för fortsatta teologiska studier i Sverige och för förvärvsarbete som kräver teologisk examen. Inom ramen för studier på FFG finns möjlighet att fortsätta på masterprogrammet.

Utbildningen ingår i samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Højskole. Detaljerad information om utbildningen finns på FIH:s hemsida. Vi hänvisar också till introduktionen till samarbetet som finns här.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.