Utbildning på FFG

Välkommen!

Församlingsfakulteten (FFG) ligger alldeles vid Göteborgs kulturcentrum med konstmuséet, konserthuset, stadsbiblioteket, teater och biograf som närmaste grannar. Ett spännande grannskap som inspirerar till analys av kulturen runt omkring oss och ett kristet perspektiv på samtiden.

Men studier på FFG bjuder på mer än så. I vårt hus, en fantastisk villa från 1900-talets början, möter en stimulerande studiemiljö. Det teologiska biblioteket är både inbjudande och omfångsrikt (ca 20,000 volymer). Kapellet i husets mitt är den viktiga platsen för enskild och gemensam bön. Läsplatserna alldeles under tak på tredje våningen är både mysiga och fyllda av studiero. Matsalen på andra våningen är mötesplatsen för gemenskap med många som rör sig i huset. I de olika klassrummen får de stora frågorna sitt utrymme genom undervisning och samtal. Den lilla familjära miljön ger rika möjligheter till personligt mentorskap från lärare. Geografisk och andlig närhet till några olika kyrkor skapar bryggor ut i den kyrkliga verkligheten.

Eftersom FFG är en skola på evangelisk-luthersk grund kommer reformationsjubileet (reformationen 500 år 1517-2017) uppmärksammas på en rad olika sätt under året, vilket dessutom gör vårt hus till en spännande mötesplats.

För dig som har möjlighet att avsätta tid för kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron säger vi som Filippus sa till Andreas: ”Kom och se!” Följande program erbjuds:

Filippusprogrammet

1 år, examen motsvarande Certificate of Theology

utbildning.lodStudierna på Filippusprogrammet omgärdas av dagliga middagsböner och inom ramen för programmet utökade möjligheter till bön, stillhet, lovsång, bikt och samtal. Varje student tilldelas en mentor, vilket kan kompletteras med tillgång till själavårdare. I kurserna ingår praktiska övningar, men genom vårt kontaktnät finns också möjlighet till aktiv handledning i församling och delaktighet i gudstjänstliv. Några temahelger per år aktualiserar viktiga praktiska perspektiv, t ex pedagogik och ledarskap, som på ett särskilt sätt rustar för tjänst. Dessa temahelger är öppna för allmänheten.

Det är möjligt att läsa utbildningen på både hel- och halvfart. Kursutbudet är brett men har anpassats för att ligga när den vardag som möter i kyrka och samhälle. Följande kurser erbjuds under året för halvfarts- resp. helfarts-studerande: (för samtliga:) Gamla Testamentet, Troslära, Mission & Diakoni, Själavård & Spiritualitet, (endast för helfartsstuderande:) Nya Testamentet, Världens religioner, Kyrkohistoria, Apologetik & Etik. Utförlig kursöversikt här.

Filippusprogrammet är helt avgiftsfritt (inget CSN men möjlighet till stipendier motsvarande studiebidrag från CSN) och är öppet för alla intresserade som vill avsätta ett år för studier på Församlingsfakulteten. Ansökan senast 15 maj.

Mer information om programmet här.

Teologiska utbildningen (TU)

3 år, examen motsvarande Bachelor of Theology

Den treåriga utbildningen (TU) bygger vidare på Filippusprogrammet och rustar både för kyrklig tjänst och för teologiska studier på högre nivå. Exegetisk teologi, Systematisk teologi och Kyrko- & Missionsvetenskap är fördjupningsspåren som erbjuds. Ansökan till TU senast 15 maj.

Mer information om programmet här.

Master of Sacred Theology

Teologisk fortbildning/examen specialanpassad för präster/teologer i tjänst

DSC 0101.redEtt ackrediterat masterprogram som FFG erbjuder tillsammans med Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA (CTS). Möjlighet att följa enstaka intensivkurser eller att gå helt program på kvartsfart, vilket leder till en amerikansk master-examen, STM. Programmet fungerar utmärkt både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning. Följande intensivkurser erbjuds 2017:

  • 27 februari-4 mars: Martin Luther’s Theology, 3 credits. Lärare: Naomichi Masaki från CTS
  • September. Ämne och lärare meddelas senare
  • November. Ämne och lärare meddelas senare

Information om programmet och hur du ansöker finns här.

Därutöver erbjuder vi kurser och föreläsningar:

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.