Utbildning på FFG

Välkommen!

Församlingsfakulteten (FFG) ligger alldeles vid Göteborgs kulturcentrum med konstmuséet, konserthuset, stadsbiblioteket, teater och biograf som närmaste grannar. Ett spännande grannskap som inspirerar till analys av kulturen runt omkring oss och ett kristet perspektiv på samtiden.

Men studier på FFG bjuder på mer än så. I vårt hus, en fantastisk villa från 1900-talets början, möter en stimulerande studiemiljö. Det teologiska biblioteket är både inbjudande och omfångsrikt (ca 20,000 volymer). Kapellet i husets mitt är den viktiga platsen för enskild och gemensam bön. Läsplatserna alldeles under tak på tredje våningen är både mysiga och fyllda av studiero. Matsalen på andra våningen är mötesplatsen för gemenskap med många som rör sig i huset. I de olika klassrummen får de stora frågorna sitt utrymme genom undervisning och samtal. Den lilla familjära miljön ger rika möjligheter till personligt mentorskap från lärare. Geografisk och andlig närhet till några olika kyrkor skapar bryggor ut i den kyrkliga verkligheten. För dig som har möjlighet att avsätta tid för kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron säger vi som Filippus sa till Andreas: ”Kom och se!”

Samarbete med Fjellhaug Internasjonale Højskole i Oslo

Nytt från om med höstterminen 2019 är att FFG inlett ett samarbete med Fjellhaug Internasjonale Højskole, Oslo (FIH), som innebär att:

  • FFG:s studenter skrivs in som distansstuderande vid Fjellhaug.
  • Studenter följer de kursplaner som används på Fjellhaug. FIH utför all examination.
  • Denna norska högskoleutbildning kommer ungefär att motsvara den TU-utbildning som FFG gett sedan år 2000.
  • Som erkänd teologisk högskola i Norge utfärdar Fjellhaug ackrediterade högskolepoäng och efter avslutade studier en högskoleexamen (Bachelor i Teologi & Mission).
  • Inom ramen för samarbetet med FiH kan en student läsa det ettåriga Filippusprogrammet (på FiH benämnd Årsstudium Nettstudier) och den treåriga utbildningen (på FiH benämnd Bachelor i Teologi og Mision)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) är en privat högskola som erbjuder studier i teologi och mission och i kristendom, religion, livsåskådning och etik. Skolan grundades 1898 på Framnes i Hardanger och flyttades 1913 till gården Fjellhaug i Østre Aker. I begynnelsen låg fokus på att rusta missionärer för tjänst i Kina. Från och med 1 januari 2011 bytte  skolan namn från Fjellhaug Misjonshøgskole till Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH). Skolan ägs av Norsk Luthersk Misjonssamband och har idag två avdelningar med utbildningar ackrediterade av NOKUT, en i Oslo (FIH NO) och en i Köpenhamn (FIH DK). Ett rekordstort antal studenter har ansökt om studier på FIH hösten 2018 (135 sökande enbart för dem som angett FIH som förstaval), vilket gör att FIH är den utbildningsinstitution i Norge som har störst procentuell tillväxt. På Fjellhaug har det bedrivits både  missionärsskola, bibelskola, ungdomsskola och handelsskola. Idag är det en missionsskola (Fjellhaug Internasjonale Høgskole) och en bibelskola (Bibelskolen Fjellhaug), som fortfarande är i drift. I utbudet på högskolan kan nämnas en rad olika ettåriga program, en tvåårig utbildning med inriktning mot pedagogik, Bachelor i teologi och mission, samt Master i teologi och mission.

Fullödig information om samarbetet beräknas finnas på hemsidan 15 juni 2018. Se rektor Torbjörn Johanssons ledare i Hälsning nr 3 2018, där han kommenterar samarbetet.

Filippusprogrammet (1 år)

Studierna omgärdas av dagliga middagsböner och inom ramen för Filippusprogrammet utökade möjligheter till bön, stillhet, lovsång, bikt och samtal. Varje student tilldelas en mentor, vilket kan kompletteras med tillgång till själavårdare. I kurserna ingår praktiska övningar, men genom vårt kontaktnät finns också möjlighet till aktiv handledning i församling och delaktighet i gudstjänstliv. Det är möjligt att läsa utbildningen på både hel- och halvfart. Kursutbudet är brett men har anpassats för att ligga när den vardag som möter i kyrka och samhälle. För blivande religionslärare erbjuds en särskild inriktning på religionsvetenskap och livsåskådning. Kurserna under första året är Introduktion till Bibeln 10 stp, Examen philosophicum 10 stp ELLER Introduktion till Missionsvetenskap 10 stp, Kyrkohistoria och konfessionskunskap 10 stp, Kristen tro, etik och livsåskådning 10 stp, Världsreligionerna 10 stp, Bibelämne 10 stp ELLER Livssyn och RLE-didaktik 10 stp (för religionspedagoger)

Bachelor i Teologi & Mission (3 år)

Den treåriga utbildningen bygger vidare på Filippusprogrammet och rustar både för kyrklig tjänst och för teologiska studier på högre nivå.

Master of Sacred Theology (ca 3år, deltid)

Ett ackrediterat masterprogram som FFG erbjuder tillsammans med Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA (CTS). Möjlighet att följa enstaka intensivkurser eller att gå helt program på kvartsfart, vilket leder till en amerikansk master-examen, STM. Programmet fungerar utmärkt både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning, och är anpassad för präster/teologer i tjänst.

Därutöver erbjuder vi kurser och föreläsningar:

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.