Utbildning på FFG

Nya möjligheter för teologisk fördjupning i Sverige

 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo (FIH) erbjuder ackrediterade högskolestudier i samarbete med Församlingsfakulteten (FFG) från och med höstterminen 2019. Samarbetet innebär det bästa av två världar för dig som vill studera teologi: norsk högskoleexamen med fokus på luthersk missionsteologi i en klassisk svenskkyrklig utbildningsmiljö med en delvis ny pedagogisk profil.

NORSK HÖGSKOLEEXAMEN

Student skrivs in som distansstuderande på FiH, följer deras kursplaner och examineras via nätet på FiH (första året). FiH utfärdar ackrediterade högskolepoäng och efter avslutade studier en högskoleexamen med inriktning mot mission på klassisk luthersk grund (bachelor i teologi och mission).

FÖRSAMLINGSFAKULTETENS STUDIEMILJÖ

FFG ligger alldeles vid Göteborgs kulturcentrum med konstmuseet, konserthuset, stadsbiblioteket, teater och biograf som närmaste grannar. Ett spännande grannskap som inspirerar till analys av kulturen runt omkring oss och ett kristet perspektiv på samtiden. Studiemiljön stimuleras ytterligare av fakultetens eget hus, en fantastisk villa från 1900-talets början. Det teologiska biblioteket är både inbjudande och omfångsrikt (ca 20,000 volymer). Kapellet i husets mitt är den viktiga platsen för enskild och gemensam bön, med möjlighet att ansluta till den dagliga tidebönen. Läsplatserna alldeles under tak på tredje våningen är både mysiga och fyllda av studiero. Matsalen på andra våningen är mötesplatsen för gemenskap med många som rör sig i huset. I de olika klassrummen får de stora frågorna sitt utrymme genom undervisning och samtal. Den lilla familjära miljön ger rika möjligheter till personligt mentorskap från lärare och övergången till mer själavårdande samtal. Geografisk och andlig närhet till några olika kyrkor skapar bryggor ut i den kyrkliga verkligheten.

PEDAGOGISK PROFIL

En del av pedagogiken på FFG är att läraren fungerar ungefär som en mentor fungerade i antiken. När student i vissa moment tagit del av inspelat material från FiH fokuserar mentorn på fördjupning (exempelvis den praktiska tillämpningen) och ger redskap för att tillgodogöra sig materialet och kurslitteraturen för att optimera studieresultatet. När mentorn själv står för undervisningen är ambitionen att skapa närhet till studentens liv i kyrka och samhälle, med fokus på den akademiska teologins tillämpning och formeringen för tjänst.

 

Studier på Församlingsfakulteten

Inom ramen för samarbetet med FiH kan en student på FFG läsa det ettåriga Filippusprogrammet (på FiH benämnd Årsstudium Nettstudier) och den treåriga utbildningen (på FiH benämnd Bachelor i Teologi og Mision). Student kan därefter går vidare med masterstudier (benämnd Master of Sacred Theology) som FFG erbjuder tillsammans med Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA (CTS). Masterprogrammet fungerar utmärkt både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning, och är anpassad för präster/teologer i tjänst.

FILIPPUSPROGRAMMET (1 år, hel- eller halvfart)

Filippusprogrammet som program riktar sig till den breda skaran av människor som är intresserade av kvalificerad fördjupning och upptäcktsfärd i den kristna tron. Ramen för programmet är praktiskt och pastoralt orienterat, med dagliga tideböner, mentorer, tillgång till själavårdare och med möjlighet till handledning i församling. För blivande religionslärare erbjuds en särskild inriktning mot religionsvetenskap och livsåskådning. Läs mer här!

BACHELOR I TEOLOGI & MISSION (3 år)

Programmet rustar för tjänst i kyrka och för kristen mission. Efter det inledande ettåriga Filippusprogrammet fortsätter ett tvåårigt teologiskt studium med möjlighet att välja en renodlat akademisk fördjupning eller en pastoralteologisk fördjupning (särskild antagning) som erbjuds som tillägg på FFG och som syftar till att förbereda för prästtjänst, eller liknande. Efter fullgjorda studier ges en norsk högskoleexamen (bachelor i teologi och mission), som kan användas för fortsatta teologiska studier i Sverige och för förvärvsarbete som kräver teologisk examen. Inom ramen för studier på FFG finns möjlighet att söka till masterprogrammet (Master of Sacred Theology). Läs mer här!

MASTER OF SACRED THEOLOGY (ca 3år, deltid)

Ett ackrediterat masterprogram som FFG erbjuder tillsammans med Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA (CTS). Möjlighet att följa enstaka intensivkurser eller att gå helt program på kvartsfart, vilket leder till en amerikansk master-examen, STM. Programmet fungerar utmärkt både som forskarförberedelse och som pastoral fortbildning, och är anpassad för präster/teologer i tjänst.

Samarbetet med Fjellhaug Internasjonale Højskole i Oslo

Nytt från om med höstterminen 2019 är att FFG inlett ett samarbete med FiH, som innebär att:

  • FFG:s studenter skrivs in som distansstuderande vid Fjellhaug.
  • Studenter följer de kursplaner som används på Fjellhaug. FIH utför all examination.
  • Denna norska högskoleutbildning kommer ungefär att motsvara den TU-utbildning som FFG gett sedan år 2000.
  • Som erkänd teologisk högskola i Norge utfärdar Fjellhaug ackrediterade högskolepoäng och efter avslutade studier en högskoleexamen (Bachelor i Teologi & Mission).
  • Inom ramen för samarbetet med FiH kan en student läsa det ettåriga Filippusprogrammet (på FiH benämnd Årsstudium Nettstudier) och den treåriga utbildningen (på FiH benämnd Bachelor i Teologi og Mision)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) är en privat högskola som erbjuder studier i teologi och mission och i kristendom, religion, livsåskådning och etik. Skolan grundades 1898 på Framnes i Hardanger och flyttades 1913 till gården Fjellhaug i Østre Aker. I begynnelsen låg fokus på att rusta missionärer för tjänst i Kina. Från och med 1 januari 2011 bytte  skolan namn från Fjellhaug Misjonshøgskole till Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH). Skolan ägs av Norsk Luthersk Misjonssamband och har idag två avdelningar med utbildningar ackrediterade av NOKUT, en i Oslo (FIH NO) och en i Köpenhamn (FIH DK). Ett rekordstort antal studenter har ansökt om studier på FIH hösten 2018 (135 sökande enbart för dem som angett FIH som förstaval), vilket gör att FIH är den utbildningsinstitution i Norge som har störst procentuell tillväxt. På Fjellhaug har det bedrivits både  missionärsskola, bibelskola, ungdomsskola och handelsskola. Idag är det en missionsskola (Fjellhaug Internasjonale Høgskole) och en bibelskola (Bibelskolen Fjellhaug), som fortfarande är i drift. I utbudet på högskolan kan nämnas en rad olika ettåriga program, en tvåårig utbildning med inriktning mot pedagogik, Bachelor i teologi och mission, samt Master i teologi och mission.

Se rektor Torbjörn Johanssons ledare i Hälsning nr 3 2018, där han kommenterar samarbetet.

Därutöver erbjuder vi kurser och föreläsningar:

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.