Temadag 24 mars

Rättfärdiggörelsens relevans i förkunnelse och församlingsbyggande 2017

Rättfärdiggörelse genom tron är den trosartikel med vilken kyrkan står och faller, sa Martin Luther, som med sina 95 teser 1517 satte igång det som vi kallar för reformationen. Med anledning av 500-årsjubileet av reformationen inbjuder unnamedFörsamlingsfakulteten till en temadag om rättfärdiggörelsens plats i förkunnelse och församlingsbyggande 2017. Är denna trosartikel lika central idag? Och är den relevant ur ett universellt perspektiv? Medverkar på temadagen gör:

Magnus Persson, pastor för församlingen United i Malmö och engagerad i församlingsplantering på andra orter, har på senare tid uppmärksammats i kristen media för sin teologiska utveckling och upptäckten av det reformatoriska arvet och rättfärdiggörelsens centrala ställning.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAgne Nordlander, tidigare rektor på Johannelunds Teologiska Högskola och missionär i Etiopien, har med sin erfarenhet av den annorlunda kulturella kontexten i Etiopien kunnat se på vilket sätt det reformatoriska arvet har bäring för en universell kyrka.

Två spännande perspektiv på en högaktuell fråga under reformationsåret!

PROGRAM

09.30                  Laudes

10.00                  Magnus Persson: Rättfärdiggörelsens relevans för predikan 2017

11.00                  Kaffe

11.30                  Magnus Persson: Rättfärdiggörelsen relevans för församlingsbyggande 2017

12.30                  Lunch på egen hand

14.00                  Agne Nordlander: Rättfärdiggörelsen relevans 2017 ur ett etiopiskt perspektiv

15.00                  Panelsamtal om rättfärdiggörelsens aktualitet och relevans 2017, med bl.a. Magnus Persson, Agne Nordlander och Daniel Johansson

16.00                  Slut

Deltagaravgift: 200 kr (kaffe ingår). Anmälan senast 15 mars till expeditionen: info@ffg.se, 031-778 35 40

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.