Finansiering och boende

IMG_1884Undervisningen på Församlingsfakulteten är helt kostnadsfri (om inget annat anges i samband med kursdagar, etc), men övriga levnadskostnader gör att finansiering ändå blir en aktuell fråga. I nuläget har FFG inte rätt att förmedla studiemedel via CSN men erbjuder studenter stipendier (som motsvarar studiebidraget från CSN) att söka. Dessa motsvarar det studiebidrag som CSN utbetalar. Om du undrar över hur du ska kunna finansiera dina studier på FFG, ta då gärna kontakt med oss för att få förslag på andra lösningar.

FFG har inget studentboende, vilket gör att studenten själv ordnar med boende. För lägenhetssökning på Internet, se t ex boplats.se, sgsstudentbostader.se, eller andrahand.se. Markusstiftelsen är ett kristet studentboende i Göteborg: markusstiftelsen.se. Behöver du ytterligare hjälp med tips, ta gärna kontakt med oss.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.