Ackrediterad examen

VWD_FFG.058Den teologiska utbildningen (1år/3år) är ackrediterad av European Evangelical Accrediting Association (www.eeaa.eu). EEAA är ett fristående nätverk av teologiska skolor i Europa med inbördes kvalitetsgranskning. Flera av dessa skolor är ackrediterade av statliga eller nationella ackrediteringsorganisationer – med dessa utbildningar är nu TU jämförbar.

Genom samarbetet i inom den världsvida organisationen International Council for Evangelical Theological Education (ICETE), sker kvalitetsgranskningen med ca 1 000 teologiska skolor som jämförelsebas. EEAA är också medlem i International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) och ”associate” i European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Dessa medlemskap innebär att EEAA noga följer utvecklingen inom Bologna-processsen och att kriterierna i bedömningen av utbildningarna ligger helt i linje med Bologna-processen.

Det innebär bland annat att det är möjligt med fortsatta teologiska studier på avancerad nivå vid ca 400 lärosäten i världen. Dessutom har det visat sig att en student med examensbevis från en skola med EEAA-ackreditering har lättare för att få arbete, och i förekommande fall, arbetstillstånd i tredje världen.

Den ettåriga teologiska utbildningen på FFG är granskad och bedömd av EEAA som jämförbar med Certificate of Theology, och den treåriga jämförbar med Bachelor of Theology.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.