Sommarbibelskola 2017

Sommarbibelskola 3-5 augusti 2017

Tron allena – Nåden allena – Kristus allena – Skriften allena

dsc_0026De reformatoriska sola ställs i strålkastarljuset i samband med jubileet och under sommarbibelskolan ställs frågorna om de fortfarande är relevanta:

  • Fungerar Skriften Allena (Sola Scriptura) i ett kyrkolandskap med oändligt många protestantiska samfund?
  • Vilken betydelse har Tron Allena (Sola Fide) när laglösheten bryter fram i vårt samhälle?
  • Vilken hjälp har vi av Nåden Allena (Sola Gratia) när vi ser mer och mer av kristen tro utan efterföljelse?
  • Kristus Allena (Solus Christus) – handlar det om ett krav eller en gåva?

Missa inte undervisningen och diskussionerna på årets sommarbibelskola! Några av fakultetens nuvarande och före detta lärare medverkar, liksom före detta studenten Daniel Brandt. Sommarbibelskolans kaplan Jan-Erik Appell leder morgonböner och bibeltimmar över de tre första kapitlen i Romarbrevet, klassiska texter för den reformatoriska tron. Anmälan senast 20 juni till expeditionen, tfn: 031-778 35 40, info@ffg.se. Begränsat antal platser. Kursen erbjuds gratis. Frivillig avgift mottages med tacksamhet på bankgiro 622-5387, SWISH 123 100 84 57. Välkommen!

Dettaärminrrs 3/8 4/8 5/8
9.00 Bibeltimme: Rom. 1, J-E Appell Bibeltimme: Rom. 2, J-E Appell Bibeltimme: Rom. 3, J-E Appell
10.00 Kaffeochdärtillminstatänkbarrrr Kaffeochdärtillminstatänkbarabrre Kaffeärtillminstatänkbarabreddförat
10.30 Skriften Allena, Rune Imberg Nåden Allena, Johannes Hellberg Soli Deo Gloria, Johannes Hellberg
12.00 Lunch på egen hand Lunch på egen hand Lunch på egen hand
13.30-15.00 Tron Allena, Daniel Brandt
Kristus Allena, Bengt Birgersson Var behövs reformation 2017? Rune Imberg

Reformation 500 FÄRG

2014 – BIBELN: GUDS ord och MÄNNISKORS ord – SIMUL
2015 – SAKRAMENTEN: MATERIELLA element och ANDLIGA gåvor – SIMUL
2016 – MEDBORGARSKAPET: i HIMLEN och på JORDEN – SIMUL
2017 – KRISTEN: RÄTTFÄRDIG och SYNDARE – SIMUL

Följ med på reformationsjubileum i Församlingsfakultetens regi! Aspekter av det reformatoriska nyckelordet SIMUL (”samtidigt”) lyfts fram under spännande sommarbibelskolor, temadagar och bibelkonferenser och sträcker sig fram till reformationsåret 2017. Välkommen med!

  • Sommarbibelskola 2014: Bibeln – samtidigt Guds ord och människors ord
  • Vinterbibelskola 2015: Bibeln – samtidigt Guds ord och människors ord
  • Sommarbibelskola 2015: Himlen på jorden
  • Sommarbibelskola 2016: Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt
  • Sommarbibelskola 2017: Tron allena – Nåden allena – Kristus allena – Skriften allena

Läs mer om reformationsfirandet SIMUL

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.