Sommarbibelskola 2017

Sommarbibelskola 3-5 augusti 2017

Tron allena – Nåden allena – Kristus allena – Skriften allena

dsc_0026De reformatoriska sola ställs i strålkastarljuset i samband med jubileet och under sommarbibelskolan ställs frågorna om de fortfarande är relevanta:

  • Fungerar Skriften Allena (Sola Scriptura) i ett kyrkolandskap med oändligt många protestantiska samfund?
  • Vilken betydelse har Tron Allena (Sola Fide) när laglösheten bryter fram i vårt samhälle?
  • Vilken hjälp har vi av Nåden Allena (Sola Gratia) när vi ser mer och mer av kristen tro utan efterföljelse?
  • Kristus Allena (Solus Christus) – handlar det om ett krav eller en gåva?

Missa inte undervisningen och diskussionerna på årets sommarbibelskola! Detaljerat program kommer.

 Minstabredd Torsdag 4/8 Fredag 5/8 Lördag 6/8
9.00–10.00 Jan-Erik Appell:
Gäster och främlingar, del I (Hebr 11)
Jan-Erik Appell:
Gäster och främlingar, del II
Jan-Erik Appell:
Gäster och främlingar, del III
  Kaffe Kaffe Kaffe
10.30–12.00 Torbjörn Johansson:
I världen men inte av världen
Jakob Appell:
Jordiska kallelser
Jonas Lidén:
Lydnad för överheten
12.00 Middagsbön Middagsbön Middagsbön
  Lunch Lunch Lunch
13.30–15.00 Roland Gustafsson:
Guds rike vi behålle!
Minstabreddärdenhärbarasåduvetsåa
Daniel Johansson:
Himmelslängtan
Minstabreddärdenhärbarasådu
Johannes Hellberg:
Teokrati i Bibeln
Minstabreddärdenhärbarasådu

Anmälan: Senast 20 juni, via telefon eller epost, 031-778 35 40, info@ffg.se. Begränsat antal platser.
Pris: Kursen erbjuds gratis. Frivillig avgift mottages med tacksamhet på plusgiro 64060-7, bankgiro 622-5387.

Sommarbibelskolan ingår i Församlingsfakultetens reformationsjubileum SIMUL

Reformation 500 FÄRG

2014 – BIBELN: GUDS ord och MÄNNISKORS ord – SIMUL
2015 – SAKRAMENTEN: MATERIELLA element och ANDLIGA gåvor – SIMUL
2016 – MEDBORGARSKAPET: i HIMLEN och på JORDEN – SIMUL
2017 – KRISTEN: RÄTTFÄRDIG och SYNDARE – SIMUL

Följ med på reformationsjubileum i Församlingsfakultetens regi! Aspekter av det reformatoriska nyckelordet SIMUL (”samtidigt”) lyfts fram under spännande sommarbibelskolor, temadagar och bibelkonferenser och sträcker sig fram till reformationsåret 2017. Välkommen med!

  • Sommarbibelskola 2014: Bibeln – samtidigt Guds ord och människors ord
  • Vinterbibelskola 2015: Bibeln – samtidigt Guds ord och människors ord
  • Sommarbibelskola 2015: Himlen på jorden
  • Sommarbibelskola 2016: Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt

Läs mer om reformationsfirandet SIMUL

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.