Inspelningar

Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt (inspelningar för bibelkonferensen 11-12 november 2016)

Lagens tredje bruk och kyrkans kulturkritiska potential
Dr. Tomas Nygren är lektor i systematisk teologi på Johannelunds teologiska högskola och har skrivit en doktorsavhandling om frågan lag och evangelium i luthersk teologi, där bl.a. David Scaer analyseras.

Bearing the Tension: On the Ecclesial Mediation of Heavenly and Earthly Citizenship
Dr. Bernd Wannenwetsch är prästvigd för den evangeliska kyrkan i Bayern och har undervisat i systematisk teologi och teologisk etik i Erlangen, Mainz, Oxford och Aberdeen.

The Sermon of the Mount and Christian ethics
Dr. David Scaer är lärare i systematisk teologi och nya testamentets exegetik på Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA. Efter 50 års tjänst (!) på skolan är listan över publikationer och åtaganden, också internationellt, lång.

State and Religion in Islam
Dr. Kurt Christensen är professor i etik vid Menighetsfakulteten i Århus och har bedrivit ingående studier av islam, vilket bl.a. lett fram till utgivningen av boken Lydighet eller lovsang: Om islam og kristendom.

Den urkristna uppfattningen om kejsaren i nya kläder: Ville de första kristna revolutionera romarriket?
Dr. Daniel Johansson, lektor i Nya testament på Församlingsfakulteten

 ”Är inte Herren kung på Sion?” Om Guds rike i Gamla testamentet
Johannes Hellberg, adjunkt i Gamla testamentet på Församlingsfakulteten

En förnyad tvårikeslära – hur kan den se ut? 
Dr. Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi på Församlingsfakulteten

Bibeln: Guds och människors ord – samtidigt? (Inspelningar för bibelkonferensen 7-8 november 2014)

Var ligger auktoriteten? Om Skriften, förnuftet och samtidens ideologier
Dr. Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi på Församlingsfakulteten

Nya testamentets grundtext: Förvanskad eller tillförlitlig?
Docent Tommy Wasserman, lektor i Nya testamentets exegetik, Örebro Teologiska högskola

Var ligger auktoriteten? Om kanon, kyrka och tradition
Dr. Tomas Bokedal, lecturer in the New Testament, University of Aberdeen, Scotland

Uppfyllelsen av Skriften i Nya Testamentet
Dr. Timo Laato, lektor i nytestamentlig exegetik på Församlingsfakulteten

Never More Present and Lively than in His Writings”: The Holy Spirit’s Presence in Written Words.
Prof. Robert Kolb, Mission Professor of Systematic Theology, Director of the Institute for Mission Studies, Concordia Seminary, St. Louis, USA.

Gud handlar och talar: Den lutherska bibelsynen i ekumenisk belysning.
Leif Nummela, präst och verksam i Finska Folkmissionen. Huvudredaktör för Uusi Tie

Kristologisk hermeneutikk: Om Luthers lesning av Bibelen.
Prof. Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi vid Misjonshøgskolen i Stavanger.

”Skrivet med Guds finger” Lag och evangelium vid Sinai.
Jan Bygstad, präst i Det Evangelisk Luthersk Kirkesamfund i Bergen

Inspelningar från temadag 9 mars 2013: Himlen på jorden

Jan Bygstad – Gudstjänsten i Uppenbarelseboken

Naomichi Masaki – He alone is worthy

Torbjörn Lindahl – Traditionell liturgi: hållbar än idag?

Inspelningar från Webb-TVn 2012

Leif Andersen – Hur kan källa och törst mötas?

Inspelningar från bibeldagarna 2011 med temat: Rättfärdiggörelsen

Stefhen Westerholm – The Righteousness of the Law

Mark Seifrid – The Letter and the Spirit in Recent Interpretation

Timo Laato – Contemporary Debate on Justification – a Finnish Perspective

Mark Seifrid – Effective Justification

Stefhen Westerholm – The Righteousness of Faith (tyvärr saknas första minuten)

Johannes Hellberg – Rätt, rättvisa & rättfärdighet

Rolf Pettersson – Att predika rättfärdiggörelse

Ett urval av inspelningar från Lärjungaskolan.

Vårterminen 2011 med temat: Slutet är nära (eskatologi)

Daniel Johansson – Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. (Joh 6:54)

Jakob Appell – Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. (2 Pet 3:13)

Bengt Birgersson – I dag skall du vara med mig i paradiset. (Luk 23:43)

Roland Gustafsson – Dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. (Matt 25:46)

Johannes Hellberg – Liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikristerträtt fram. (1 Joh 2:18)

Torbjörn Johansson – I stor vrede. Han vet att hans tid är kort. (Upp 12:12)

Timo Laato – Slutet på allting är nära (1 Petr 4:7)

Höstterminen 2010 med temat: Kallelsen

Johannes Hellberg – Om en kristens ”dubbla” medborgarskap (Fil 3:20)

Daniel Johansson – Om en kristens kallelse i familjen (1 Tim 5:8)

Johannes Hellberg – Sök den stads bästa dit jag har fört er (Jer 29:7)

Torbjörn Johansson – Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig (Rom 13:1)

Rune Imberg – Inför valet 19/9: Ett kristet förhållningssätt

Jakob Appell – Vad är min kallelse?

 

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.