Inspelningar

Passionspredikningar fastetiden 2018

Du kan följa passionspredikningarna från FFG:s kapell via Kyrkliga förbundets närradio

Fakultetsföreläsningar 

Bekännelse i ord och handling i den tidiga judendomen (5/2 2018)
Daniel Johansson

Luthers syn på hem och familj, äktenskap och sexualitet (december 2017)
Rune Imberg

Simul Iustus et Peccator 2017 (inspelningar från bibelkonferensen 10-11 november 2017)

Saint or Sinner? Luther’s ‘Simul’ as Affirmations of two Conflictinng Realities
Robert Kolb, Professor em., Concordia Seminary, St. Louis. Översättare och utgivare av The Book of Concord (1993) och författare och redaktör av ett stort antal böcker.

Paul’s Gospel of Justification as a Post-Easter Formulation of Jesus’ Gospel of God’s Kingdom
Seyoon Kim, professor i Nya Testamentet, Fuller Theological Seminary, skrev sin avhandling under F.F. Bruce. Han har i debatten omdet nya perspektivet på Paulus försvarat en reformatorisk syn på rättfärdiggörelsen.

Simul iustus et peccator
Oswald Bayer, professor em., Universitetet i Tübringen. Hans avhandling Promissio (1971) handlar om Guds löftes betydelse i den unge Luthers teologi.

The Psalm from wich We Never Graduate
Naomichi Masaki, Associate professor i systematisk teologi, Concordia Theological Seminary, Fort Wayne. Hans avhandling behandlar bland annat den svenska mässliturgin.

Rättfärdiggörelsen i Gamla Testamentet
Jan Bygstad, pastor i Bergen och ordförande i Nordeuropeiska Lutherakademin. Känd som utläggare av Gamla testamentet och för sin kunskap om rabbinernas skriftutläggningar.

Ignatiansk och luthersk andlig vägledning – Likhet och skillnad
Fredrik Brosché, docent, lärare i själavård vid FFG. Skrev sin avhandling om Luthers predestinationslära: Luther on Predestination: The Antinomy and the Unity Between Love and Wrath in Luther’s Concept of God (1978). Han arbetade under många år vid Kyrkans själavårdscentrum i Göteborg.

Simul som ett genomgående mönster i luthersk teologi
Torbjörn Johansson, rektor vid FFG, skrev sin avhandling om fri vilja och rättfärdiggörelse i reformations-teologin: Reformationens huvudfrågor och arvet efter Augustinus. En studie i Martin Chemnitz’ Augustinusreception (1999)

Fri eller bunden (inspelningar från NELA symposium 8-10 november 2017)

Om den trälbundna viljan: En introduktion
Professorn Knut Alfsvåg, Stavanger

Den fria viljan och psykologin
Doc. Per Magnus Johansson

Den ukjente Gud som teologi- og religionskritikk. Hvis Gud ikke kan erkjennes, hvordan kan vi da vite at gudstro ikke bygger på sand?
Prof. Knut Alfsvåg

Predestinationen enligt Luther, Calvin och Zwingli
Rektorn, Dr. Torbjörn Johansson

The bondage of the will from Luther to the Formula of Concord
Professorn, Dr.Robert Kolb, St Louis, Missouri, USA

Rättfärdiggörelsens relevans i förkunnelse och församlingsbyggande 2017 (inspelningar från temadag 23 mars 2017)

Rättfärdiggörelsens relevans 2017, del 1
Magnus Persson, pastor för församlingen United i Malmö och engagerad i församlingsplantering på andra orter. På senare tid uppmärksammad i kristen media för sin teologiska utveckling och upptäckten av det reformatoriska arvet och rättfärdiggörelsens centrala ställning.

Rättfärdiggörelsens relevans 2017, del 2
Magnus Persson

Rättfärdiggörelsens relevans ur ett etiopiskt perspektiv
Agne Nordlander, tidigare rektor på Johannelunds Teologiska Högskola och missionär i Etiopien. Med erfarenhet av den annorlunda kulturella kontexten i Etiopien ser Nordlander sätt som det reformatoriska arvet har bäring på för en universell kyrka.

Rättfärdig och syndare samtidigt
Agne Nordlander, vid fakultetens dag 24 mars 2017.

Bibelläsaren som förändrade världen. Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare
Rune Imberg, lektor på FFG, med sitt bidrag på fakultetens dag 24 mars 2017.

Himmelskt och jordiskt medborgarskap – samtidigt (inspelningar för bibelkonferensen 11-12 november 2016)

Lagens tredje bruk och kyrkans kulturkritiska potential
Dr. Tomas Nygren är lektor i systematisk teologi på Johannelunds teologiska högskola och har skrivit en doktorsavhandling om frågan lag och evangelium i luthersk teologi, där bl.a. David Scaer analyseras.

Bearing the Tension: On the Ecclesial Mediation of Heavenly and Earthly Citizenship
Dr. Bernd Wannenwetsch är prästvigd för den evangeliska kyrkan i Bayern och har undervisat i systematisk teologi och teologisk etik i Erlangen, Mainz, Oxford och Aberdeen.

The Sermon of the Mount and Christian ethics
Dr. David Scaer är lärare i systematisk teologi och nya testamentets exegetik på Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, USA. Efter 50 års tjänst (!) på skolan är listan över publikationer och åtaganden, också internationellt, lång.

State and Religion in Islam
Dr. Kurt Christensen är professor i etik vid Menighetsfakulteten i Århus och har bedrivit ingående studier av islam, vilket bl.a. lett fram till utgivningen av boken Lydighet eller lovsang: Om islam og kristendom.

Den urkristna uppfattningen om kejsaren i nya kläder: Ville de första kristna revolutionera romarriket?
Dr. Daniel Johansson, lektor i Nya testament på Församlingsfakulteten

 ”Är inte Herren kung på Sion?” Om Guds rike i Gamla testamentet
Johannes Hellberg, adjunkt i Gamla testamentet på Församlingsfakulteten

En förnyad tvårikeslära – hur kan den se ut? 
Dr. Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi på Församlingsfakulteten

Dop, nattvard och kristologi: Himmelskt och jordiskt samtidigt (inspelningar från bibelkonferensen 13-14 november 2015)

Dr Jonathan Trigg: Water, Word, and Spirit: Baptism and Baptismal Life in the Reformation Era

Prof. Gunnar af Hellström: Kristus – sann människa och sann Gud på samma gång: De kristologiska stridigheterna på 400-talet

Dr Samuli Siikavirta: Paul’s Baptismal Teaching: Where the Heavenly and Earthly Converge

Rektor Fredrik Sidenvall: Det rena förnuftets rakkniv eller egenskapernas ringdans som nyckel att känna verkligheten

Dr Daniel Johansson: Är ”är” ”är” – fortfarande? Den moderna exegetiken och frågan om Kristi kroppsliga närvaro i nattvarden

Bibeln: Guds och människors ord – samtidigt? (Inspelningar för bibelkonferensen 7-8 november 2014)

Var ligger auktoriteten? Om Skriften, förnuftet och samtidens ideologier
Dr. Torbjörn Johansson, lektor i systematisk teologi på Församlingsfakulteten

Nya testamentets grundtext: Förvanskad eller tillförlitlig?
Docent Tommy Wasserman, lektor i Nya testamentets exegetik, Örebro Teologiska högskola

Var ligger auktoriteten? Om kanon, kyrka och tradition
Dr. Tomas Bokedal, lecturer in the New Testament, University of Aberdeen, Scotland

Uppfyllelsen av Skriften i Nya Testamentet
Dr. Timo Laato, lektor i nytestamentlig exegetik på Församlingsfakulteten

Never More Present and Lively than in His Writings”: The Holy Spirit’s Presence in Written Words.
Prof. Robert Kolb, Mission Professor of Systematic Theology, Director of the Institute for Mission Studies, Concordia Seminary, St. Louis, USA.

Gud handlar och talar: Den lutherska bibelsynen i ekumenisk belysning.
Leif Nummela, präst och verksam i Finska Folkmissionen. Huvudredaktör för Uusi Tie

Kristologisk hermeneutikk: Om Luthers lesning av Bibelen.
Prof. Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi vid Misjonshøgskolen i Stavanger.

”Skrivet med Guds finger” Lag och evangelium vid Sinai.
Jan Bygstad, präst i Det Evangelisk Luthersk Kirkesamfund i Bergen

Inspelningar från temadag 9 mars 2013: Himlen på jorden

Jan Bygstad – Gudstjänsten i Uppenbarelseboken

Naomichi Masaki – He alone is worthy

Torbjörn Lindahl – Traditionell liturgi: hållbar än idag?

Inspelningar från Webb-TVn 2012

Leif Andersen – Hur kan källa och törst mötas?

Inspelningar från bibeldagarna 2011 med temat: Rättfärdiggörelsen

Stefhen Westerholm – The Righteousness of the Law

Mark Seifrid – The Letter and the Spirit in Recent Interpretation

Timo Laato – Contemporary Debate on Justification – a Finnish Perspective

Mark Seifrid – Effective Justification

Stefhen Westerholm – The Righteousness of Faith (tyvärr saknas första minuten)

Johannes Hellberg – Rätt, rättvisa & rättfärdighet

Rolf Pettersson – Att predika rättfärdiggörelse

Ett urval av inspelningar från Lärjungaskolan.

Vårterminen 2011 med temat: Slutet är nära (eskatologi)

Daniel Johansson – Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. (Joh 6:54)

Jakob Appell – Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. (2 Pet 3:13)

Bengt Birgersson – I dag skall du vara med mig i paradiset. (Luk 23:43)

Roland Gustafsson – Dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. (Matt 25:46)

Johannes Hellberg – Liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikristerträtt fram. (1 Joh 2:18)

Torbjörn Johansson – I stor vrede. Han vet att hans tid är kort. (Upp 12:12)

Timo Laato – Slutet på allting är nära (1 Petr 4:7)

Höstterminen 2010 med temat: Kallelsen

Johannes Hellberg – Om en kristens ”dubbla” medborgarskap (Fil 3:20)

Daniel Johansson – Om en kristens kallelse i familjen (1 Tim 5:8)

Johannes Hellberg – Sök den stads bästa dit jag har fört er (Jer 29:7)

Torbjörn Johansson – Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig (Rom 13:1)

Rune Imberg – Inför valet 19/9: Ett kristet förhållningssätt

Jakob Appell – Vad är min kallelse?

 

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.