Hälsning

Församlingsfakulteten ger ut en tidning som heter Hälsning från Församlingsfakulteten (6 nr/år). Tidningen ger kontinuerlig information om arrangemang, kurs och utbildningar på FFG. Därtill finns artiklar av mer uppbygglig karaktär samt inblickar i verksamheten. Hälsning hem i brevlådan är bästa sättet att hålla sig informerad om aktuella händelser på FFG! Prenumeration är kostnadsfri och anmäls  här.

Tidigare nummer finns att läsa nedan.

2017

Hälsning nr 5 2017
Hälsning nr 4 2017
Hälsning nr 3 2017
Hälsning nr 2 2017
Hälsning nr 1 2017

2016                                                                                                                                                             

Hälsning nr 6 2016
Hälsning nr 5 2016
Hälsning nr 4 2016
Hälsning nr 3 2016
Hälsning nr 2 2016
Hälsning nr 1 2016

2015

Hälsning nr 6 2015
Hälsning nr 5 2015
Hälsning nr 4 2015
Hälsning nr 3 2015

Hälsning nr 2 2015

Hälsning nr 1 2015

2014

Hälsning nr 6 2014
Hälsning nr 5 2014
Hälsning nr 4 2014
Hälsning nr 3 2014
Hälsning nr 2 2014
Hälsning nr 1 2014

2013

Hälsning nr 6 2013
Hälsning nr 5 2013
Hälsning nr 4 2013
Hälsning nr 3 2013
Hälsning nr 2 2013
Hälsning nr 1 2013

2012

Hälsning nr 6 2012
Hälsning nr 5 2012
Hälsning nr 4 2012
Hälsning nr 3 2012
Hälsning nr 2 2012
Hälsning nr 1 2012

2011

Hälsning nr 6 2011
Hälsning nr 5 2011
Hälsning nr 4 2011
Hälsning nr 3 2011
Hälsning nr 2 2011
Hälsning nr 1 2011

2010

Hälsning nr 6 2010
Hälsning nr 5 2010
Hälsning nr 4 2010
Hälsning nr 3 2010
Hälsning nr 2 2010
Hälsning nr 1 2010

2009

Hälsning nr 6 2009
Hälsning nr 5 2009
Hälsning nr 4 2009
Hälsning nr 3 2009
Hälsning nr 2 2009
Hälsning nr 1 2009

2008

Hälsning nr 6 2008
Hälsning nr 5 2008
Hälsning nr 4 2008
Hälsning nr 3 2008
Hälsning nr 2 2008
Hälsning nr 1 2008

2007

Hälsning nr 6 2007
Hälsning nr 5 2007
Hälsning nr 4 2007
Hälsning nr 3 2007
Hälsning nr 2 2007
Hälsning nr 1 2007

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.