Reformationsjubileet 2017

Reformationsjubileet 2017

14 november, 2016

Reformation 500 FÄRGVar med på Församlingsfakultetens uppmärksammande av reformationsjubileet 2017 genom temadagar, konferenser, sommarbibelskolor, småskrifter och mycket annat. Följande finns inplanerat:

Temadag fredagen den 24 mars 

Rättfärdiggörelsens relevans i förkunnelse och församlingsbyggande 2017

Rättfärdiggörelse genom tron är den trosartikel med vilken kyrkan står och faller, sa Martin Luther, som med sina 95 teser 1517 satte igång det som vi kallar för Reformationen. Med anledning av 500-årsjubileet av reformationen inbjuder Församlingsfakulteten till en temadag om rättfärdiggörelsens plats i förkunnelse och församlingsbyggande 2017. Är denna trosartikel lika central idag? Läs mer!

Medverkar gör bl.a. Magnus Persson, pastor för församlingen United i Malmö och engagerad i församlingsplantering på andra orter, och Agne Nordlander, tidigare rektor på Johannelunds Teologiska Högskola och missionär i Etiopien.

Fakultetens dag lördagen den 25 mars

Reformation då och nu

Fakultetens dag är den årliga mötesplatsen för fakultetens personal, studenter, vänner och understödjare – och andra intresserade! Läs mer!

Medverkar gör bl.a. Agne Nordlander, tidigare rektor på Johannelunds Teologiska Högskola och missionär i Etiopien.

Sommarbibelskola 3-5 augusti

Tron allena – Nåden allena – Kristus allena – Skriften allena

De reformatoriska sola ställs i strålkastarljuset i samband med jubileet och frågorna ställs om de fortfarande är relevanta:

  • Fungerar Skriften Allena (Sola Scriptura) i ett kyrkolandskap med oändligt många protestantiska samfund?
  • Vilken betydelse har Tron Allena (Sola Fide) när laglösheten bryter fram i vårt samhälle?
  • Vilken hjälp har vi av Nåden Allena (Sola Gratia) när vi ser mer och mer av kristen tro utan efterföljelse?
  • Kristus Allena (Solus Christus) – är det ett krav eller en gåva?

Missa inte undervisningen och diskussionerna på årets sommarbibelskola! Läs mer!

Internationell bibelkonferens 10-11 november

Rättfärdig och syndare – samtidigt

Finalen under reformationsjubileet med temat SIMUL (”samtidigt”) kommer till själva hjärtpunkten i den reformatoriska teologin – en teologi som beaktar människans verklighet i mötet med Guds frälsningsverk. På vår internationella bibelkonferens medverkar bl.a. Oswald Bayer, Robert Kolb, Seyoon Kim och Fredrik Brosché. Läs mer!

Småskriftserien

En reformations-trilogi

Under året planerar Församlingsfakulteten att ge ut en trilogi i småskriftserien.

  • Rune Imbergs småskrift kommer lyfta fram Bibeln som en avgörande faktor för reformationen och begynnelsen på en bibelrenässans som haft omfattande följdverkningar ända in i våra dagar.
  • Daniel Johanssons småskrift kommer lyfta fram ett reformatoriskt adelsmärke, nämligen korsteologin i kontrast till härlighetsteologin. Högaktuella beröringspunkter i dagens kyrkosituation.
  • Torbjörn Johanssons småskrift kommer lyfta fram Luthers tankevärld bakom katekesens förklaring till den andra trosartikeln. När det handlar om att sätta Kristus främst, hans person och verk, så har varje kyrka och varje enskild människa ett aldrig sinande behov av reformation. Reformationen handlar om Jesus – fortfarande.

cranach

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.