Reformationsjubileet 2017

14 november, 2016

Reformation 500 FÄRGVar med på Församlingsfakultetens uppmärksammande av reformationsjubileet 2017 genom temadagar, konferenser, sommarbibelskolor, småskrifter och mycket annat. Följande finns inplanerat:

Temadag fredagen den 24 mars 

Rättfärdiggörelsens relevans i förkunnelse och församlingsbyggande 2017

Rättfärdiggörelse genom tron är den trosartikel med vilken kyrkan står och faller, sa Martin Luther, som med sina 95 teser 1517 satte igång det som vi kallar för Reformationen. Med anledning av 500-årsjubileet av reformationen inbjuder Församlingsfakulteten till en temadag om rättfärdiggörelsens plats i förkunnelse och församlingsbyggande 2017. Är denna trosartikel lika central idag? Läs mer!

Medverkar gör bl.a. Magnus Persson, pastor för församlingen United i Malmö och engagerad i församlingsplantering på andra orter, och Agne Nordlander, tidigare rektor på Johannelunds Teologiska Högskola och missionär i Etiopien.

Fakultetens dag lördagen den 25 mars

Reformation då och nu

Fakultetens dag är den årliga mötesplatsen för fakultetens personal, studenter, vänner och understödjare – och andra intresserade! Läs mer!

Medverkar gör bl.a. Agne Nordlander, tidigare rektor på Johannelunds Teologiska Högskola och missionär i Etiopien.

Sommarbibelskola 3-5 augusti

Tron allena – Nåden allena – Kristus allena – Skriften allena

De reformatoriska sola ställs i strålkastarljuset i samband med jubileet och frågorna ställs om de fortfarande är relevanta:

 • Fungerar Skriften Allena (Sola Scriptura) i ett kyrkolandskap med oändligt många protestantiska samfund?
 • Vilken betydelse har Tron Allena (Sola Fide) när laglösheten bryter fram i vårt samhälle?
 • Vilken hjälp har vi av Nåden Allena (Sola Gratia) när vi ser mer och mer av kristen tro utan efterföljelse?
 • Kristus Allena (Solus Christus) – är det ett krav eller en gåva?

Missa inte undervisningen och diskussionerna på årets sommarbibelskola! Läs mer!

Internationell bibelkonferens 10-11 november

Rättfärdig och syndare – samtidigt

Finalen under reformationsjubileet med temat SIMUL (”samtidigt”) kommer till själva hjärtpunkten i den reformatoriska teologin – en teologi som beaktar människans verklighet i mötet med Guds frälsningsverk. På vår internationella bibelkonferens medverkar bl.a. Oswald Bayer, Robert Kolb, Seyoon Kim och Fredrik Brosché. Läs mer!

Kvällsbibelskolan hösten 2017

Luthers arv idag

Måndagar kl. 18.00-20.30 med ett program som låter Luthers arv aktualiseras och belysas. Vid tre tillfällen under höst inbjuder FFG till fakultetsföreläsningar och i anslutning till dem temaeftermiddagar, med spännande gästföreläsare. Läs mer här!

Småskriftserien

Småskrifter på gång under reformationsjubileet 2017:

  • Rune Imberg: Bibelläsaren som förändrade världen: Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare (utgiven)
  • Fredrik Brosché: ”Luther tröstar med evangelium” (ute juni 2017)
  • Daniel Johanssons småskrift kommer lyfta fram ett reformatoriskt adelsmärke, nämligen korsteologin i kontrast till härlighetsteologin. Högaktuella beröringspunkter i dagens kyrkosituation.
  • Torbjörn Johanssons småskrift kommer lyfta fram Luthers tankevärld bakom katekesens förklaring till den andra trosartikeln. När det handlar om att sätta Kristus främst, hans person och verk, så har varje kyrka och varje enskild människa ett aldrig sinande behov av reformation. Reformationen handlar om Jesus – fortfarande.

Ta FFG till hjälp för att uppmärksamma reformationsjubileet

Föredragserbjudanden med reformationsteman

Församlingsfakulteten har en liten katalog med föredragserbjudanden, under 2017 anpassad till reformationsjubileet och reformations tematik. Katalogen ger uttryck för fakultetens vision att vara församlingarnas fakultet. På bred front står våra lärare till förfogande i Kyrkans uppgift att undervisa. I det dynamiska mötet med församlingar får våra lärare också förnyad insikt i Kyrkans erfarenheter och utmaningar, och tar med insikterna i böne- och studiekammaren till förnyelse i undervisningen. Vi tjänar varandra ömsesidigt. Kristi kropp byggs upp. Ett samarbete där vi tillsammans står ”med i arbetet för evangeliet” (Fil 1:6).

Kontakta våra lärare för fördjupningsundervisning i församlingen, på läger, konferenser, bibeldagar, etc. Samarrangemang kan också ordnas. För att tipsa om ämnen och lärare ges nedan ett utdrag ur katalogen:

Gör så här:

 • Kontakta den lärare du vill anlita (kontaktuppgifter i katalogen och på hemsidan).
 • I samråd med aktuell lärare bestäms ämne, omfattning och tidpunkt.
 • Ekonomiska förutsättningar skiftar för anlitande organisation och hos våra lärare (deltidsanställningar, etc). Om möjligt mottar vi ersättning för utlägg och tjänst genom arvodering eller kollekt.

cranach