Jan Bygstad: ”’Skrivet med Guds finger’ Lag och evangelium vid Sinai.”

24 mars, 2018