Fredrik Sidenvall: ”Det rena förnuftets rakkniv eller egenskapernas ringdans som nyckel att känna verkligheten”

26 mars, 2018