Daniel Johansson: ”Är ’är’ ’är’ – fortfarande? Den moderna exegetiken och frågan om Kristi kroppsliga närvaro i nattvarden”

26 mars, 2018