Passionspredikningar

Passionspredikningar

22 januari, 2018

Passionspredikningar på FFG i fastetid

Följande måndagar kl. 12.05, vid ordinarie middagsböner i kapellet, inbjuds till passionspredikningar i enlighet med Lukasevangeliets passionsskildring. Passionspredikningarna kommer även att sändas i Kyrkliga förbundets närradio och finnas tillgängliga på internet.

  • 12/2: Bengt Birgersson, Lukas 22:1-6  
  • 19/2: Torbjörn Johansson, Lukas 22:7-38  
  • 26/2: Timo Laato, Lukas 22:39-46  
  • 5/3: Jakob Appell, Lukas 22:47-53 
  • 12/3: Rune Imberg, Lukas 22:54-71     
  • 19/3: Daniel Johansson, Lukas 23:1-25 

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.