Ny podcast: Predikoverkstan

Ny podcast: Predikoverkstan

27 november, 2018

Nu finns FFG:s nya podcast ”Predikoverkstan” ute! Varje måndag läggs ett nytt avsnitt ut, där fakultetens exegeter går igenom kommande söndags evangelietext. Avsnittet ger en kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden. På sikt hoppas vi kunna bygga ut med homiletiska perspektiv, men detta till inspiration att arbeta med själva texten. Sök på ”Predikoverkstan” i din podcaster eller lyssna här!

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.