Ny bok av Tomas Bokedal

Ny bok av Tomas Bokedal

4 september, 2018

Bibeln i funktion – om kanon, kyrka och tradition

Bokedals bok utgör bok nr 14 i Församlingsfakultetens skriftserie, och är utgiven i samarbete med BV-förlag och Församlingsförlaget

Hur vi använder Bibeln är väsentligt för vår kristna tro. Hur lät sig de första kristna formas av Skrifterna? Varför byggde kyrkofäderna sin teologi på Skriften? Vilken är Bibelns funktion senare i historien och i kyrkan idag? Denna bok knyter an till dessa frågor och behandlar inledningsvis synen på Skrift, kanon och tradition i evangelisk-luthersk/protestantisk respektive romersk-katolsk tradition. Varför har egentligen Bibeln auktoritet, om den har det?  I bokens andra del diskuteras frågan om Bibelns ofelbarhet. Kan man lita på Skriften? Här görs en analys genom kyrkohistorien fram till reformationen och nutida teologi och textkritik. Bokens tredje del skiftar fokus till bibelläsningens roll för en kristen med tonvikt på fornkyrkans perspektiv och frågor kring Jesus-tillbedjan, Guds namn och korsets centrala roll för skriftläsningen. Som avslutning ges ett par glimtar från inledningen och slutet av Nya testamentet. Vi ser hur nära gamla och nya förbundets Skrifter knutits samman i den kristna helbibeln, och den starka tonvikten på Kristus, Skriftens kärna och stjärna. Bibeln i funktion stryker under att det handlar om ett levande ord till den enskilde och församlingen, för kyrkan förr såväl som idag – Guds ord och människors ord – samtidigt! (1 Tess 2:13; Hebr 4:12).

Författare: Tomas Bokedal, teol. dr. från Lunds universitet och tidigare lärare på Församlingsfakulteten i Göteborg. Han är verksam som førsteamanuensis i Nya testamentet vid NLA Høgskolen i Bergen och som lektor vid Universitetet i Aberdeen, Skottland.
Sidor: 165
Förlag: BV-Förlag i samarbete med Församlingsfakulteten i Göteborg (ingår som bok nr 14 i FFG:s skriftserie) och Församlingsförlaget, Göteborg
Utgivningsår: 2018
Pris: 149 kr (kan beställas från BV-förlag, www.bvforlag.se)

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.