NELA synposium 2017

Fri
Eller
Bunden
Om Luther och viljan

Nordeuropeiska Lutherakademins symposium

Församlingsfakulteten, Göteborg 8-10 nov. 2017

Nordeuropeiska Lutherakademin, NELA, uppmärksammar reformationsjubiléet 2017 genom att inbjuda till symposium om den skrift Martin Luther själv räkande som viktigaste, Om den trälbundna viljan, 1525.

Skriften är en uppgörelse med den främste företrädaren för humanismen, Erasmus av Rotterdam, och behandlar frågor som den mänskliga viljans förmåga, predestinationen, gudskunskapen.

Symposiet ger en introduktion till skriften och dess reception, samt drar ut trådarna till vår tid och tar upp frågor kring bland annat filosofi, psykologi och homiletik.

Symposiet arrangeras i anslutning till Församlingsfakultetens bibelkonferens och gästföreläsningar av professor Seyoon Kim från Fuller Theological Seminary kring det nya perspektivet på Paulus. Kim håller 5 föreläsningar ons 8 nov med början kl 10.00 och 3 föresläsning kl 9-12 på tors 9 nov. Deltagare i NELA-symposet som också avser att delta i Kims hela föreläsningsserie noterar detta i sin anmälan.

Program

Onsdag
18.00 Symposiet öppnas
Professorn Knut Alfsvåg, Stavanger
Om den trälbundna viljan: En introduktion

19.00 Thé och smörgås

19.30 Dr. Daniel Johansson
Ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet”: Predestination hos Johannes, i samtida judendom och dess receptionshistoria

20.30 Aftonbön med predikan över symposiets tema – Rektorn Fredrik Sidenvall

Torsdag
09.00- 12.00 Professorn, Dr. Seyoon Kim, Passadena, Kalifornien, USA
Nya perspektivet på Paulus: En introduktion och en kritik. 3 föreläsningspass.

12.05 Middagsbön med predikan över symposiets tema – Pastorn Bror Erickson Farmington, New Mexico, USA

12.30 Lunch på egen hand

13.30 Dr. Peter Olsen, Köpenhamn
Viljens frihet og ufrihet som teologisk og filosofisk problem

14.45 Doc. Per Magnus Johansson
Den fria viljan och psykologin

16.00 Prof. Knut Alfsvåg
Den ukjente Gud som teologi- og religionskritikk. Hvis Gud ikke kan erkjennes, hvordan kan vi da vite at gudstro ikke bygger på sand?

17.00 NELA årsmöte

18.00 Kvällsmat på egen hand

19.30 Pastorn Leif Jensen, Köpenhamn
Den trälbundna viljan och homiletiken

20.30 Aftonbön med predikan över symposiets tema – Rektorn Fredrik Sidenvall

Fredag
8.30 Rektorn, Dr. Torbjörn Johansson
Predestinationen enligt Luther, Calvin och Zwingli

9.15 Professorn, Dr.Robert Kolb, St Louis, Missouri, USA
The bondage of the will from Luther to the Formula of Concord

10.15 Förmiddagskaffe med smörgås

10.45 Dr. Robert Bennet, Ft Wayne, Indiana, USA
The Predestination Controversy in the American Synods

Församlingsfakultetens Bibelkonferens inleds kl 13.00. Se särskilt program. http://www.ffg.se/bibelkonferens

Anmälan: Anmälan görs senast 15 oktober till daniel.johansson@ffg.se.

 

Avgift: Hela konferensen: 1000 SEK / 100 Euro. En dag: 500 Sek / 50 Euro. Enskild föreläsning: 150 SEK.
Anmälningsavgiften inkluderar kaffe/te och smörgås. Lunch och kvällsmat ordnar man på egen hand. Ett stort antal matställen finns inom gångavstånd.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.