Middagsgudstjänster

Middagsgudstjänster

26 augusti, 2015

DSC_0273

Med början Askonsdagen inbjuder FFG återigen till middagsgudstjänster, under fastetiden som passionspredikningar och under påsktiden med kyrkoårets gammaltestamentliga perspektiv. Middagsgudstjänsterna äger i regel rum måndagar kl. 12.05 i fakultetens kapell och formen utgörs av middagsbön med utökad psalmsång, bön och förkunnelse. Middagsbönerna kl. 12.05 övriga dagar är också öppna för allmänheten.

mars
1/3: Jakob Appell, Joel 2:12-19, Askonsdagsgudstjänst
6/3: Rune Imberg, Mark 14:1-11, Passionspredikan (vecka 1)
13/3: Daniel Johansson, Mark 14:12-31, Passionspredikan (vecka 2)
20/3: Timo Laato, Mark 14:32-42, Passionspredikan (vecka 3)
27/3: Torbjörn Johansson, Mark 14:43-52, Passionspredikan (vecka 4)

april
3/4:  Johannes Hellberg, Mark 14:53-72, Passionspredikan (vecka 5)
10/4: Jakob Appell, Mark 15:1-20, Passionspredikan (vecka 6)
17/4: Ingen middagsgudstjänst, Annandag påsk
24/4: Timo Laato, Jer 18:16, tema: 2 sönd. i Påsktiden

maj
1/5: Ingen middagsgudstjänst
8/5: Daniel Johansson, Jes 54:7-10, tema: 4 sönd. i Påsktiden
15/5: Torbjörn Johansson, Hos 11:1-4, tema: 5 sönd. i Påsktiden
22/5: Johannes Hellberg, 1 Kung 3:5-14, tema: Bönsöndagen
29/5: Jakob Appell,1 Kung 19:9-16, tema: Sönd. före Pingst

Med reservation för ändringar.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.