Torbjörn Johansson (rektor)


torbjorn.johansson@ffg.se
Tel: 072-325 01 30

Rektor. Lektor i Systematisk teologi.

Torbjörn Johansson, (f. 1967) blev efter studier i teologi och religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, teol. kand. 1993. Han disputerade vid Lunds universitet 1999, i systematisk teologi. Lärare i latin vid LM Engströms gymnasium 1999-2001.
Torbjörn har varit anställd på Församlingsfakulteten sedan 1993. Han var studieledare 1993–1996, adjunkt i systematisk teologi 1997-99 och lektor fr.o.m. 1999. Rektor sedan 2014.

Böcker

Redaktör tillsammans med Johannes Hellberg och Rune Imberg, Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi, Göteborg: Församlingsförlaget 2013.

Redaktör tillsammans med Robert Kolb och Johann Anselm Steiger, Hermeneutica sacra. Studien zur Auslegung der Heiligen Schrift im 16. und 17. Jahrhundert, Berlin: De Gruyter 2010.

Redaktör för Dietrich Bonhoefer. Perspektiv på hans liv, teologi och kyrkokamp. Göteborg: Församlingsförlaget 2007.

Redaktör tillsammans med Rune Imberg, Nåd och sanning. Församlingsfakulteten 10 år, Göteborg: Församlingsförlaget 2003.

Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz Augustinusreception, Göteborg: Församlingsförlaget 1999 (avhandling).

Artiklar med mera

”Efterföljelse och ansvar för världen. Dietrich Bonhoeffers kritik och förnyelse av tvårikesläran”, i Kirke, øvrighed og samfund – lutherske perspektiver, Aarhus 2016, Conference Volume, (forthcoming)

”A Religiously Motivated Secularity”, i Mending the World. Conference Volume, Uppsala 2015, Conference Volume, (forthcoming)

”Meisner, Balthasar” i Encyclopedia of the Bible and Its Reception 13 (De Gruyter, Berlin/Boston 2016)

Nytt ljus över skapelsen. En kristen förståesle av naturen, Församlingsfakultetens småskrifter, 2015.

”The Swedish Luther Renaissance. Nygren’s Agape and Eros and Aulén’s Christus Victor in context”, i Martin Luther. Uni-confessional – Multi-cultural, Oberursel 2015, Conference Volume, (forthcoming)

”Religion in the Public Sphere – With Dietrich Bonhoeffer Towards a Renewed Understanding of ‘The Two Kingdoms’”, i International Journal of Public Theology 9 (2015), 269-288.

”Möte med kristendomskritik, övermänniskan och människans död. Dietrich Bonhoeffers teologiska antropologi som en resurs”, i Fri och bunden. En bok om teologisk antropologi, J. Hellberg, R. Imberg, T. Johansson (utg.), Göteborg: Församlingsförlaget 2013, s. 207-236.

”Med Dietrich Bonhoeffer på väg mot en förnyad evangelisk-luthersk tvårikeslära”, i Dansk Tidskrift för Teologi og Kirke, nr 1, 2014, s. 42-53.

”Prophetic Existence and the Power of the Imaginary as an Aspect of Political Theology. Dietrich Bonhoeffer and the Sunken World of the Prophets” i A Spoke in the Wheel. The Political in the Theology of Dietrich Bonhoeffer / Dem Rad in die Speichen Fallen. Das Politische in der Theologie Dietrich Bonhoeffers, K.B. Nielsen, R.K. Wüstenberg, J. Zimmermann (eds.), Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2013

Recension av Erik A. Nielsen: Thomas Kingo. Barok, enevaelde, kristendom, i Kirkelig Information, 2011, nr 2-3, s. 23-25.

”Die Vernunft vor den Mysterien der Heiligen Schrift. Anthropologische Erwägungen zur Bibelhermeneutik der evangelisch-lutherischen Theologie des 17. Jahrhunderts und der Bibelhermeneutik Spinozas” i Christoph Bultmann, Lutz Danneberg (red.): Hebraistik – Hermeneutik – Homiletik. Die ”Philologia Sacra” im frühneuzeitlichen Bibelstudium, Berlin: De Gruyter 2011.

”Kristi lidande – tolkat och predikat. Hur har man använt Gamla testamentet i passionspredikan?” i Sändebudet, 2011, nr 4, s. 16-18.
Även i: Svensk Pastoraltidskrift 2011, nr 7, s. 214-217.

Recension av Christian Braw: Förnuft och uppenbarelse: En berättelse om aristoteliskt tänkande i teologin, i Svensk teologisk kvartalskrift, 2009, nr 1, s. 47.
En utförligare version finns i Nya väktaren, XXVI, Teologisk bilaga till Kyrka och Folk, 2009, nr 9, s. I-V.

”Das Leiden Christi vom alten Testament her gedeutet. Beobachtungen zur frühen evangelisch-lutherischen Passionsauslegung” i Torbjörn Johansson, Robert Kolb och Johann Anselm Steiger (red.): Hermeneutica sacra. Studien zur Auslegung der Heiligen Schrift im 16. und 17. Jahrhundert, Berlin: De Gruyter 2010, s. 261-293.

”Trons erfarenhet och evangeliets historicitet. En kontextualisering av Dietrich Bonhoeffers kristologiföreläsningar” i På spaning… Från Svenska kyrkans forskardagar 2007, Stockholm:Verbum 2008, s. 75-87.

”’I denna ljuva sommartid, gå ut min själ’, Skapelselära i funktion”, Recensionsartikel, Johann Anselm Steiger, ”Geh’ aus, mein Herz, und suche Freud’”. Paul Gerhardts Sommerlied und die Gelehrsamkeit der Barockzeit (Naturkunde, Emblematik, Theologie), i Kyrka och Folk, 2008, nr 23-24, s. 4-6.

Recension av Christian Braw, Den stora vändningen, i Svensk pastoraltidskrift, 2008, nr 20, s. 615-616.

”Psalmen som lära tröst, varning och förmaning”, Recensionsartikel, Johann Anselm Stieger Ewigkeit, Zeit ohne Zeit. Gedenkschrift zum 400. Geburtstag des Dichters und Theologen Johann Rist i Kyrka och Folk, 2008, nr 1-2, s. 6-7.

”Dietrich Bonhoeffer – biografiska och teologiska konturer” i Torbjörn Johansson (red.): Dietrich Bonhoefer. Perspektiv på hans liv, teologi och kyrkokamp. Göteborg: Församlingsförlaget 2007, s. 19-74.

”I mötet med Paul Gerhardt” i Till Liv 2007: nr 11, s. 15.

”Guds avbild” i Kyrka och Folk, 2007, nr 36, s. 3.

Efterord till ‘Biblisk besinning: Morgonen'”, i Torbjörn Johansson (red.): Dietrich Bonhoeffer. Perspektiv på hans liv, teologi och kyrkokamp. Göteborg: Församlingsförlaget 2007, s. 13-18.

Vem är egentligen Kristus för oss idag?” [om Dietrich Bonhoeffer], i: Begrunda, 2007: nr 2, s. 4-9

Arvsynd. Vad är det?”, i: Till Liv, 2007: nr 3, s. 13

“Kristen bekännare i en svår tid” [om Dietrich Bonhoeffer] i Kyrka och Folk, 2006: nr 15-16, s. 10-12.

“Bo Giertz’ bibelsyn” i: Talet om korset – Guds kraft. Till 100-årsminnet av Bo Giertz födelse, Göteborg 2005, s. 205-236.

En enda Gud: Fadern, Sonen och den helige Ande. En undersökning av treenighetsläran i Tertullianus skrift Adversus Praxean, 35 s., opublicerad. (C-uppsats, latin) 2005.

Recension av I. Öberg, Bibelsyn och bibeltokning hos Martin Luther i Theologische Literaturzeitung 2005:10, sp. 1083-1085.

”Klassiska perspektiv på inkarnationen ifrågasätts. En översikt och ett svar” i Svensk Pastoraltidskrift, 2004: nr 3, s. 69-76.

“Juloratoriet – givande och krävande” i Till Liv, 2004: nr 12, s. 6-11.

“’Av kärlek vill min Frälsare dö. Matteuspassionens form och budskap” i Kyrka och Folk, 2004: nr 15-16, s. 4-5.

“Inkarnationen. Klassiska teologiska perspektiv möter nya. En översikt och ett svar” i: Nåd och sanning. Församlingsfakulteten 10 år, Göteborg 2003, s. 99-122.

“Lag och evangelium som hermeneutisk nyckel till den heliga Skrift” i: Kristus Herre i maktens och nådens rike. Papers presented at North European Luther Academy (NELA), Helsingfors 2003, s. 9-24.

“Gud lagd i en krubba. Om barnet som är sann Gud och sann människa” i Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift, 2000, s. 8-16.

“Sola Scriptura i Martin Chemnitz’ teologi” i Anden och Ordet, Nordeuropeiska Lutherakademins Symposium, Helsingfors 2000, s. 70-90 (avhandlingsmaterial).

”Korsfästelse i det romerska riket” i Kyrka och folk, 2000: nr 15-16, s. 10-11.

“’Magister Philippus’. Melanchthon – pedagog och teolog” i: Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift, 1997, s. 71-83.

Förklarande noter till Melanchthons Loci Communes 1521, Göteborg 1997.

”Martin Chemnitz – lärjunge till Luther och Melanchthon” i: Philipp Melanchthon 500 år 1497-1997, Göteborg: Församlingsförlaget 1997, s. 67-80 – Bearbetad, tysk version: De causa peccati. Wie Martin Chemnitz der Mann der Eintracht wurde – eine Fallstudie, in: ”Auf dem Grunde der Apostel und Propheten…” Festschrift für Pfarrer Jürgen Diestelmann zum 75. Geburtstag, Braunschweig 2003, s. 92-100.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.