Roland Gustafsson

roland_gustafssonroland.gustafsson@ffg.se
Tel: 031-778 35 40 (växel)

Lärare i missionsvetenskap.

Roland Gustafsson (f. 1952) gick på bibel- och missionsskola vid Fjellhaug Skoler i Oslo, Norge under åren 1974-79.
Verkade som missionär för Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner – numera Evangelisk Luthersk Mission – i den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya under åren 1980-91, framför allt med undervisning vid det teologiska seminariet på Matongo.

Under åren 1991-2000 aktiv som ELM-BVs missionssekreterare, 2000-2009 som missionsföreståndare och 2009-2010 som missionsdirektor.
Redaktionsledamot och skribent i tidningen Till Liv under åren 1997-2010.
Fr.o.m. mars 2010 missionsbiskop för Missionsprovinsen i Sverige.
Lärare på Församlingsfakulteten sedan 2005.

Redigerade böcker och skrifter

Axel Bjärslinde – Roland Gustafsson – Ingemar Helgesson – Claes Johansson – Rune Karlsson: Bibeltrogna Vänners julkalender 1991

Roland Gustafsson – Rune Karlsson: Bibeltrogna Vänners julkalender 1992-94

Roland Gustafsson – Rune Imberg – Ann-Mari Wiberg: Som en brusande flod. Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners arbete i Kenya 1948–1998. BV-förlag 1998, 63 s.

Artiklar och rapporter i BV:s Årsberättelse sedan 1981

Skribent i BV:s Missionstidning under åren 1981-1996

Redaktionsledamot och skribent i tidningen Till Liv under åren 1997-2010.

Viktigare artiklar

”Tankar i och om tiden” i: Bibeltrogna Vänners julkalender 1983, s. 114–117

”Missionärstjänsten” i: Bibeltrogna Vänners julkalender 1991, s. 29-35

”These are three that testify: a Bible study on 1 John 5:7” i: Dean Apel – Reijo Arkkila (red.): The Three Witnesses, Matongo Lutheran Theological College, MLTC Monograph Series 2, 2004, s. 49–55

”Missionsprovinsen inför 2010-talet – anförande vid Missionsprovinsens konvent den 16 januari 2010” i; Kyrka & Folk nr 5/2010, s. 4–5

”Vi önskar reparera skadorna och samla kring Guds ord!” i: Kyrka & Folk nr 8/2011

”Finns glöden hos oss?” i: Kyrka & Folk nr 11/2011

Artiklar ur Begrunda

”Bör man skicka pengar eller sända folk?” nr 1 / 2001, s. 19-24
”Relationen mellan mission och kyrka”
nr 2 / 2008, s. 12-16

Artiklar ur Till Liv

2005
Kyrkofrågans dilemma – att agera eller avvakta?
140 år av mission i Eritrea

Våren 2006 – utläggning av Rom. 6-8:
Kristus gör oss fria – livet i frälsningen (I)
Kristus gör oss fria – livet i frälsningen (II)
Kristus gör oss fria – livet i frälsningen (III)
Svärdets paradox

2007
Focus on Africa
Musicerande, mångkulturell missionär
Vägen framåt
Enhet ger styrka

2008
Mellanlandning Istanbul
Uppdraget – till jordens yttersta gräns
Jubileum på Matongo
Mer utbyte önskas mellan Etiopien och Sverige
Småförbrytarnas julafton

2009
Prästvigning i Peru – Guds tid i Chiclayo
Urbaniseringens utmaningar
Mission – att berätta om Jesus
Mitt liv – i Herrens tjänst

2010
Edinburgh 1910-2010

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.